COMISIÓN DE CONTROL DA CONTRATACIÓN

Aparcadoiros, ORA, mobiliario urbano e piscinas, na orde do día

luns, 7 ago 2006

A Comisión Informativa de Control da Contratación reuniuse hoxe venres para debater a creación de seis novos aparcadoiros subterráneos na cidade, o prego técnico-administrativo do concurso da ORA, os expedientes de mobiliario urbano e o concurso de xestión do servizo público das piscinas de Coia e Barreiro.

COMISIÓN DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN

Aparcamientos, ORA, mobiliario urbano y piscinas, en la orden del día

luns, 7 ago 2006

La Comisión Informativa de Control de la Contratación se reunió hoy viernes para debatir la creación de seis nuevos aparcamientos subterráneos en la ciudad, el pliego técnico-administrativo del concurso de la ORA, los expedientes de mobiliario urbano y el concurso de gestión del servicio público de las piscinas de Coia y Barreiro.