As obras do Plan E empregarán a 1.500 persoas en Vigo

venres, 13 mar 2009

Na súa visita ás obras de humanización da rúa Coruña, o alcalde, Abel Caballero, fixo balance este venres dos proxectos adxudicados do "Plan Zapatero" e incidiu en que as 42 obras do mesmo na cidade crearán case 1.500 empregos directos, aproximadamente un 40% máis dos esixidos nos pregos de condicións municipais.

Las obras del Plan E emplearán a 1.500 personas en Vigo

venres, 13 mar 2009

En su visita a las obras de humanización de la calle Coruña, el alcalde, Abel Caballero, hizo balance este viernes de los proyectos adjudicados del "Plan Zapatero" e incidió en que las 42 obras del mismo en la ciudad crearán casi 1.500 empleos directos, aproximadamente un 40% más de los exigidos en los pliegos de condiciones municipales.

Ayuntamiento y Política Territorial firman la humanización de las calles Manuel Álvarez, Severino Cobas y Escultor Gregorio Fernández

venres, 6 feb 2009

Abel Caballero y María José Caride firmaron hoy viernes el convenio por lo que la Consejería financia con 6,2 millones de euros los avances de Manuel Álvarez y Severino Cobas, en Lavadores, y Escultor Gregorio Fernández, mientras que el Ayuntamiento se encargará de la ejecución. Este año 2009 las obras estarán en ejecución.

Servizos Xerais e Vías e Obras efectuaron a pasada semana máis de 40 melloras en 15 barrios da cidade

martes, 27 xan 2009

O departamento municipal de Servizos Xerais e Vías e Obras do Concello de Vigo, que dirixe Isaura Abelairas, efectuou a pasada semana máis de 40 actuacións nunha quincena de barrios da cidade.Estes traballos de mellora, que se están a prolongar na semana actual, atenderon principalmente á reparación e instalación de puntos de luz, así como á mellora das beirarrúas e do asfaltado. Isaura Abelairas manifestou que as actuacións maioritarias nos barrios e parroquias da cidade responden ao "compromiso adquirido polo goberno local con todos os cidadáns de Vigo, independentemente de onde vivan".

Servicios Generales y Vías y Obras efectuaron la pasada semana más de 40 avances en 15 barrios de la ciudad

martes, 27 xan 2009

El departamento municipal de Servicios Generales y Vías y Obras del Ayuntamiento de Vigo, que dirige Isaura Abelairas, efectuó la pasada semana más de 40 actuaciones en una quincena de barrios de la ciudad.Estos trabajos de avance, que se están prolongando en la semana actual, atendieron principalmente a la reparación e instalación de puntos de luz, así como al avance de las aceras y del asfaltado. Isaura Abelairas manifestó que las actuaciones mayoritarias en los barrios y parroquias de la ciudad responden al "compromiso adquirido por el gobierno local con todos los ciudadanos de Vigo, independientemente de donde vivan".