Pleno do Concello

mércores, 29 dec 2004

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día TRINTA DE DECEMBRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.

Xunta de Goberno Local

mércores, 29 dec 2004

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 30 de decembro logo do remate da sesión plenaria convocada para a mesma data, para resolver os asuntos da devandita relación.

Pleno do Concello

xoves, 23 dec 2004

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do día 27 DE DECEMBRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.<br />

Xunta de Goberno Local

xoves, 23 dec 2004

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 27 de novembro de 2004, quince minutos despois do remate do Consello da Xerencia convocado para o mesmo día en 1ª convocatoria e trinta minutos despois en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Xunta de Goberno Local

venres, 10 dec 2004

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 13 de decembro de 2004, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

A Xunta de Goberno aprobou a concesión de subvencións para a instalación de sistemas de seguridade en 58 taxis da cidade

martes, 7 dec 2004

A Xunta de Goberno aprobou hoxe a concesión de axudas para a adquisición de sistemas de localización vía satélite a instalar nos taxis. As axudas supoñen o 30% do valor da instalación. A Xunta aprobou tamén a participación do Concello no Proxecto europeo Pagus para unha xestión urbanística sostible nos centros históricos das cidades.

Xunta de Goberno Local

venres, 3 dec 2004

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 7 de decembro de 2004, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.