Xunta de Goberno Local

venres, 21 xan 2005

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 24 de xaneiro de 2005, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Xunta de Goberno Local

venres, 14 xan 2005

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 17 de xaneiro de 2005, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Pleno do Concello

mércores, 29 dec 2004

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día TRINTA DE DECEMBRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.

Xunta de Goberno Local

mércores, 29 dec 2004

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 30 de decembro logo do remate da sesión plenaria convocada para a mesma data, para resolver os asuntos da devandita relación.