Vigo é o primeiro e único concello de España que aplica a licitación electrónica

venres, 23 mar 2012

Tras a celebración da Xunta de Goberno Local, Abel Caballero informou do contrato asinado con Vortal para implantar no Concello a licitación electrónica, un procedemento que aporta un "resultado de aforro e transparencia notable", en verbas do alcalde, e que leva un ano en funcionamento. O alcalde ofreceu "cooperación técnica" a aquelas administracións que queiran implantalo.

Vigo terá uns orzamentos "austeros" volcados en emprego e política social, "o que precisa a cidade"

venres, 16 mar 2012

Os orzamentos de Vigo serán "austeros e estarán volcados no emprego", dixo o rexedor de Vigo logo de que o documento fora aprobado pola Xunta local de Goberno. Nun prazo que calculou en dous meses, a cidade contará con novas contas que aumentan o 98% e 10,7 por cento as partidas de emprego e políticas sociais, a pesares de diminuír o orzamento de gasto en case catro puntos respecto a 2011.

Vigo tendrá unos presupuestos "austeros" volcados en empleo y política social, "lo que precisa la ciudad"

venres, 16 mar 2012

Los presupuestos de Vigo serán "austeros y estarán volcados en el empleo", dijo el regidor de Vigo después de que el documento había sido aprobado por la Junta local de Gobierno. En un plazo que calculó en dos meses, la ciudad contará con nuevas cuentas que aumentan el 98% y 10,7 por ciento las partidas de empleo y políticas sociales, a pesar de disminuir el presupuesto de gasto en casi cuatro puntos respeto a 2011.

Un informe de Intervención revela que Vigo non ten débedas recoñecidas de pago pendentes

xoves, 15 mar 2012

Un informe de Intervención do Concello de Vigo revela que non hai débedas recoñecidas de pago a día de hoxe, polo que non é preciso facer axuste algún segundo indica o Real Decreto 7/2012 de 9 de marzo. Así o explicou esta mañá en rolda de prensa o rexedor, xusto o día que remata o prazo para a presentación da certificación de obrigas pendentes de pago no Ministerio de Facenda.

Un informe de Intervención revela que Vigo no tiene deudas reconocidas de pago pendientes

xoves, 15 mar 2012

Un informe de Intervención del Ayuntamiento de Vigo revela que no hay deudas reconocidas de pago a día de hoy, por lo que no es preciso hacer acoplamiento alguno segund indica el Real Decreto 7/2012 de 9 de marzo. Así lo explicó esta mañana en rueda de prensa el regidor, justo el día que remata el plazo para la presentación de la certificación de deberes pendientes de pago en el Ministerio de Hacienda.

Caballero informou que o prazo medio de pago das facturas é de 39 días

martes, 13 mar 2012

O alcalde de Vigo desvelou o informe de Tesourería correspondente ao último trimestre do pasado ano, que revela que o prazo medio no que o Concello paga as súas facturas é de 39,54 días, cando a norma xeral entre os municipios é incumplir cos 50 días de máximo que establece a lexislación. Abel Caballero estimou que o que preside é "probablemente o concello que paga con máis prontitude en toda España e estamos moi orgullosos de poder decilo".