A Xunta de Goberno aproba o prego de condicións para a adxudicación do servicio de retirada de vehículos

luns, 9 ago 2004

A Xunta de Goberno Local aprobou na súa reunión de hoxe o prego de claúsulas administrativas que rexerán o concurso para a contratación da concesión administrativa da xestión do servizo público de retirada de vehículos. Entre as novidades do prego amplíase en dous o número de grúas, que pasan de 11 a 13, increméntase o persoal e incorpórase nos vehículos o sistema de localización GPS.

Xunta de Goberno Local

venres, 6 ago 2004

A Xunta de Goberno Local reunirase para realizar sesión ordinaria na súa Sala o vindeiro 9 de agosto de 2004, ás 8.00 horas en primeira convocatoria e ás 9.00 horas en segunda, para resolver un total de 34 asuntos.