Resolución sobre o lanzamento de foguetes

xoves, 10 ago 2006

A alcaldesa asinou onte mércores unha resolución na que se prohíbe o lanzamento de foguetes e se revogan todas as autorizacións ás asociacións para o lanzamento de fogos de artificio. Esta resolución foille trasladada a todas as asociacións veciñais, culturais e deportivas do municipio.<br /> <br />

Resolución sobre el lanzamiento de cohetes

xoves, 10 ago 2006

La alcaldesa firmó ayer miércoles una resolución en la que se prohíbe el lanzamiento de cohetes y se revocan todas las autorizaciones a las asociaciones para el lanzamiento de fuegos de artificio. Esta resolución ha sido trasladada a todas las asociaciones vecinales, culturales y deportivas del municipio.<br /> <br />

Corina Porro apela á unidade das administracións para acabar co "inferno" forestal

martes, 8 ago 2006

Corina Porro referiuse hoxe martes á situación creada estes días en Galicia, e de maneira especial na provincia de Pontevedra, polos incendios forestais. A alcaldesa recordou que o Concello de Vigo tomou medidas desde o primeiro día para colaborar con outras administracións e salientou o esforzo do persoal de Bombeiros, Policía Local, Protección Civil e do departamento de Medio Ambiente e Sanidade.

Corina Porro apela a la unidad de las administraciones para acabar con el "infierno" forestal

martes, 8 ago 2006

Corina Porro se refirió hoy martes a la situación creada estos días en Galicia, y de manera especial en la provincia de Pontevedra, por los incendios forestales. La alcaldesa recordó que el Ayuntamiento de Vigo ha tomado medidas desde el primer día para colaborar con otras administraciones y destacó el esfuerzo del personal de Bomberos, Policía Local, Protección Civil y del departamento de Medio Ambiente y Sanidad.

Vigo contará en maio de 2007 cun mapa dos niveis de ruído de cada zona

venres, 2 xuñ 2006

A Fundación Labein, o Grupo Sonitum da Universidade de Vigo e a empresa Acusticontrol, en colaboración con técnicos do Concello, están a realizar un mapa de ruídos no que recollerán información detallada sobre os niveis de ruído do termo municipal, para preservar as zonas tranquilas e reducir a contaminación acústica das áreas saturadas.

Vigo contará en mayo de 2007 con un mapa de los niveles de ruido de cada zona

venres, 2 xuñ 2006

La Fundación Labein, el Grupo Sonitum de la Universidad de Vigo y la empresa Acusticontrol, en colaboración con técnicos del Ayuntamiento, están realizando un mapa de ruidos en el que recogerán información detallada sobre los niveles de ruido del término municipal, para preservar las zonas tranquilas y reducir la contaminación acústica de las áreas saturadas.