Escoitar
ANUNCIO DE RECADACIÓN VOLUNTARIA

IMPOSTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións do imposto de vehículos de tracción mecánica do ano 2012 ata o 15 de marzo do presente ano.

venres, 9 mar 2012