xoves, 8 marzo 2012

O Concello propón integrar na estación do AVE os autobuses interurbanos, con acceso directo desde a autoestrada

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, desvelou hoxe xoves o contido do informe municipal remitido ao Ministerio de Fomento, no que o goberno local defende integrar en Urzáiz os autobuses interurbanos -competencia autonómica- para dotar de intermodalidade ao proxecto arquitectónico de Thom Mayne. O Concello quere demoler o paso elevado de Alfonso XIII e abrir un acceso á estación desde a zona de García Barbón e Rosalía de Castro.

Vigo acolle o acto central do Día Mundial do Ril adicado este ano á doación

xoves, 8 mar 2012

Unha carpa informativa instalada na rúa Príncipe foi esta mañá o escenario no que se celebrou o acto central en Galicia do Día Mundial do Ril, que este ano está adicado á doación. Durante a presentación da xornada, o rexedor apuntou a a necesidade de sumar as forzas de institucións sanitarias, políticas, económicas e poboación civil "porque algunhas batallas son colectivas, non só de pacientes, médicos ou afectados".

Os arquiveiros galegos felicitan ao goberno local pola xestión do Arquivo Pacheco

xoves, 8 mar 2012

O alcalde, Abel Caballero, informou este xoves da recepción dun escrito da asociación de arquiveiros de Galicia apoiando o traballo do goberno local no Arquivo Pacheco e animando a continuar traballando na mesma dirección. O rexedor recordou que, desde o 27 de febreiro, os puntos de consulta foron ampliados e adiantou que en "poucos días" estarán rematadas as bases para contratar o mantemento, conservación preventiva e restauración dos fondos.

Conferencia de escritora Rosa Regás

xoves, 8 mar 2012

A concelleira Carmela Silva presenta á escritora Rosa Regás que pronunciará unha conferencia o venres, 9 de marzo ás 20.00 horas no Club Faro sobre "A revolución de ser muller". Esta actividade forma parte da programación mensual da Concellería de Igualdade co gallo do Día Internacional da Muller. Regás participará tamén no almorzo litetario do sábado, 10 de marzo ás 10.30 horas no Centro de Documentación é Recursos Feministas.

El Ayuntamiento propone integrar en la estación del AVE los autobuses interurbanos, con acceso directo desde la autopista

xoves, 8 mar 2012

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, desveló hoy jueves el contenido del informe municipal remitido al Ministerio de Fomento, en el que el gobierno local defiende integrar en Urzáiz los autobuses interurbanos -competencia autonómica- para dotar de intermodalidade al proyecto arquitectónico de Thom Mayne. El Ayuntamiento quiere demoler el paso elevado de Alfonso XIII y abrir un acceso a la estación desde la zona de García Barbón y Rosalía de Castro.

Vigo acoge el acto central del Día Mundial del Riñón dedicado este año a la donación

xoves, 8 mar 2012

Una carpa informativa instalada en la calle Príncipe fue esta mañana el escenario en el que se celebró el acto central en Galicia del Día Mundial del Riñón, que este año está dedicado a la donación. Durante la presentación de la jornada, el regidor apuntó la necesidad de sumar las fuerzas de instituciones sanitarias, políticas, económicas y población civil "porque algunas batallas son colectivas, no solo de pacientes, médicos o afectados".

Los archiveros gallegos felicitan al gobierno local por la gestión del Archivo Pacheco

xoves, 8 mar 2012

El alcalde, Abel Caballero, informó este jueves de la recepción de un escrito de la asociación de archiveros de Galicia apoyando el trabajo del gobierno local en el Archivo Pacheco y animando a continuar trabajando en la misma dirección. El regidor recordó que, desde el 27 de febrero, los puntos de consulta fueron ampliados y adelantó que en "pocos días" estarán rematadas las bases para contratar el mantenimiento, conservación preventiva y restauración de los fondos.

Conferencia de escritora Rosa Regás

xoves, 8 mar 2012

La concejala Carmela Silva presenta a la escritora Rosa Regás que pronunciará una conferencia el viernes, 9 de marzo a las 20.00 horas en el Club Faro sobre "La revolución de ser mujer". Esta actividad forma parte de la programación mensual de la Concejalía de Igualdad con el acto del Día Internacional de la Mujer. Regás participará también en el desayuno literario del sábado, 10 de marzo a las 10.30 horas en el Centro de Documentación y Recursos Feministas.