mércores, 7 marzo 2012

Caballero asegura que o modelo económico de Vigo "está sendo copiado" por concellos do resto de España

O alcalde vigués aboga por unha política de austeridade combinada "como facemos en Vigo, que permita xerar emprego e con déficit cero, sen endebedarse". Así o defenderá na tarde deste mércores no Pleno da Comisión de Administración Local da Federación Española de Municipios e Provincias, no que tamén estarán presentes o ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, e o secretario de estado de Administracións Públicas, Antonio Beteta.

Abel Caballero indica que a baixo custe de Iberia operará en Vigo desde maio

mércores, 7 mar 2012

O alcalde informou hoxe mércores da reunión mantida en Madrid o pasado luns con altos directivos de Iberia, quen transmitiron a Caballero o inicio das operacións de Iberia Express a partir de maio con cinco conexións con Madrid por semana. O rexedor explicou que Peinador é "estratéxico" no plan da empresa, avogando por recuperar os viaxeiros que agora desprázanse a Madrid desde Santiago ou Oporto, con liñas baixo custo subvencionadas pola Xunta e o goberno portugués, respectivamente.

O parque biosaudable da Praza de Portugal eleva a 37 os "ximnasios ao aire libre" da cidade

mércores, 7 mar 2012

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, inaugurou este mércores un novo parque biosaudable. Os veciños da Praza de Portugal disfrutan xa de novas instalacións, situadas ao lado da área de lecer infantil. Con este "ximnasio ao aire libre" elévanse a 37 os parques para maiores distribuídos por toda a cidade. O rexedor lembrou na mañá de hoxe que "cando chegamos ao Goberno só había un".

Caballero entregou os premios do Circuíto Cidade de Vigo de carreiras populares e anunciou a reforma das pistas de Castrelos

mércores, 7 mar 2012

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, acudiu por vez primeira á entrega de premios do Circuíto Cidade de Vigo de carreiras populares, que onte á noite recoñeceu aos e ás 25 mellores atletas de 2011 en nove categorías, cunha dotación económica total de 7.400 euros, e presentou as sete probas de 2012, as mesmas que na edición anterior (10 km Cidade Universitaria, Media Maratón Vig-Bay, Nocturna de San Xoán, 10 km Xornadas Marisqueiras, Vigo+11, Subida ao Castro e Carreira do Pavo).

DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES 8 DE MARZO

mércores, 7 mar 2012

Co gallo do 8 de Marzo celebrarase no salón de plenos do Concello de Vigo unha sesión plenaria específica na que participarán as integrantes do Consello Municipal da Muller. A sesión, aberta ao público, terá lugar o 8 de marzo, ás 10.00 horas. Tamén celebrarase unha manifestación ás 20.00 horas desde a farola de Urzaiz ata a praza da Constitución.

Propostas con mirada feminina no ALT 2012<br />

mércores, 7 mar 2012

O Auditorio do Concello concentra o xoves, día 8 de marzo, as actuacións do día do Festival Alternativo das Artes Escénicas de Vigo ALT-12 co comezo do ciclo adicado ás novas creadoras galegas. Ás 20 horas encontro entre a bailarina e coreógrafa Mónica García e o cuarteto de improvisación libre Suelen Estar Quartet e ás 21.30 a Compañía Los Corderos representarán a obras "El cielo de los tristes".

Caballero asegura que el modelo económico de Vigo "está siendo copiado" por ayuntamientos del resto de España

mércores, 7 mar 2012

El alcalde vigués aboga por una política de austeridad combinada "como hacemos en Vigo, que permita generar empleo y con déficit cero, sin endeudarse". Así lo defenderá en la tarde de este miércoles en el Pleno de la Comisión de Administración Local de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que también estarán presentes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Abel Caballero indica que el bajo coste de Iberia operará en Vigo desde mayo

mércores, 7 mar 2012

El alcalde informó hoy miércoles de la reunión mantenida en Madrid el pasado lunes con altos directivos de Iberia, quienes transmitieron a Caballero el inicio de las operaciones de Iberia Express a partir de mayo con cinco conexiones con Madrid por semana. El regidor explicó que Peinador es "estratégico" en el plan de la empresa, abogando por recuperar los viajeros que ahora se desplazan a Madrid desde Santiago u Oporto, con líneas bajo coste subvencionadas por la Xunta y el gobierno portugués, respectivamente.

El parque biosaludable de la Plaza de Portugal eleva a 37 los "gimnasios al aire libre" de la ciudad

mércores, 7 mar 2012

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, inauguró este miércoles un nuevo parque biosaludable. Los vecinos de la Plaza de Portugal disfrutan ya de nuevas instalaciones, situadas del lado del área de ocio infantil. Con este "gimnasio al aire libre" se elevan a 37 los parques para mayores distribuidos por toda la ciudad. El regidor recordó en la mañana de hoy que "cuándo llegamos al Gobierno solo había uno".

Caballero entregó los premios del Circuito Ciudad de Vigo de carreras populares y anunció la reforma de las pistas de Castrelos

mércores, 7 mar 2012

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acudió por vez primera a la entrega de premios del Circuito Ciudad de Vigo de carreras populares, que anoche reconoció a los y a las 25 mejores atletas de 2011 en nueve categorías, con una dotación económica total de 7.400 euros, y presentó las siete pruebas de 2012, las mismas que en la edición anterior (10 km Ciudad Universitaria, Promedio Maratón Vig-Bay, Nocturna de San Xoán, 10 km Jornadas Marisqueras, Vigo+11, Subida al Castro y Carrera del Pavo).

DÍA INTERNACIONAL DE Las MUJERES 8 DE MARZO

mércores, 7 mar 2012

Con el acto del 8 de Marzo se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento de Vigo una sesión plenaria específica en la que participarán las integrantes del Consejo Municipal de la Mujer. La sesión, abierta al público, tendrá lugar el 8 de marzo, a las 10.00 horas. También se celebrará una manifestación a las 20.00 horas desde la farola de Urzaiz hasta la plaza de la Constitución.

Propuestas con mirada femenina en el ALT 2012<br />

mércores, 7 mar 2012

El Auditorio del Ayuntamiento concentra el jueves, día 8 de marzo, las actuaciones del día del Festival Alternativo de las Artes Escénicas de Vigo ALT-12 con el comienzo del ciclo dedicado a las nuevas creadoras gallegas. A las 20 horas encuentro entre la bailarina y coreógrafa Mónica García y el cuarteto de improvisación libre Suelen Estar Quartet y a las 21.30 la Compañía Los Corderos representarán la obras "Él cielo de los tristes".