Pleno e Xunta de Goberno

venres, 18 feb 2005

A Corporación municipal reunese o luns ás 9 da mañá en sesión plenaria, de carácter extraordinario,a fin da toma de posesión dos seus cargos de concelleiros do grupo municipal do BNG de Henrique Vietez Alonso e Silvia Bermúdez Pérez.

O Pleno do Concello aproba o inicio dunha campaña de divulgación da Constitución Europea

luns, 31 xan 2005

O Pleno do Concello celebrado esta mañá adoptou por unanimidade o acordo proposto polo grupo municipal do PSdeG-PSOE para iniciar unha campaña de divulgación da Constitución Europea. Outra das mocións aprobadas por todos os grupos políticos, presentada polo PG, insta o equipo de goberno a conseguir os apoios precisos para que os voos de baixo custo operen desde Peinador.

Pleno da Corporación

xoves, 13 xan 2005

Convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión EXTRAORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE horas do CATORCE DE XANEIRO, para resolve-los asuntos da devandita relación.

Pleno do Concello

venres, 26 nov 2004

Convócase ao Pleno da Corporación para ter lugar sesión ordinaria no salón de Plenos ás dez horas do día 29 DE novembro para resolve-los asuntos da devandita relación.