Mocións aprobadas no pleno

luns, 26 abr 2004

María Méndez Piñeiro e Amador Fernández Fernández, en nome do Grupo Municipal do BNG , presentaron para o seu debate e aprobación no Pleno da Corporación a moción relativa a reclamar do Ministerio de Fomento a titularidade da Avda. do Aeroporto e iniciar de inmediato os proxectos de mellora vial entre elas a dotación de rede semafórica e dunha redonda entre a Avda. San Cristovo e Avda. do Aeroporto.<br />

O pleno aproba o proxecto do Tribunal Económico Administrativo do Concello

luns, 26 abr 2004

A Corporación aprobou por unanimidade, en sesión plenaria, o proxecto de regulamento orgánico do Tribunal Económico Administrativo do Concello de Vigo. O Tribunal será un órgano especializado para coñecemento e resolución das reclamacións sobre actos de xestión, liquidación, recadación e inspección de tributos e ingresos de dereito público, que sexan de competencia municipal.

Mocións aprobadas no Pleno

martes, 30 mar 2004

O Pleno da Corporación aprobou as mocións presentadas polo grupo municipal Democracia Progresista Galega relativas o segundo cinto de circunvalación, sobre o litoral vigués e a unión do barrio do Berbés co mar, así como unha moción do BNG na se que solicita o establecemento dun servicio permanente de profesorado itinerante.

Anfaco recibirá a medalla da cidade de 2004

luns, 8 mar 2004

O pleno da Corporación Municipal aprobou hoxe por aclamación conceder a medalla da cidade de 2004 á Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado e Mariscos (ANFACO) "en recoñecemento a súa prolongada labor de 100 anos a prol da primeira industria da cidade". A medalla entregarase o próximo día 27 de marzo no transcurso dunha cerimonia con motivo do Día da Reconquista.

Concello e Zona Franca constituirán unha sociedade mercantil para humanizar o centro de Vigo e realizar actuacións turísticas e culturais

martes, 2 mar 2004

O Pleno da Corporación aprobou hoxe por unanimidade o convenio específico de colaboración entre o Concello de Vigo e o Consorcio da Zona Franca para a constitución dunha sociedade mercantil encargada, entre outras cousas, da rehabilitación e revitalización do centro de Vigo, a planificación, execución e xestión do proxecto de aparcadoiros públicos urbanos así coma o desenvolvemento de actuacións socio-turísticas, actos culturais e outros proxectos na cidade.