O luns celebrarse pleno da Corporación Municipal

venres, 28 mai 2004

A Corporación Municipal reunese o luns en sesión plenaria, de carácter ordinario, a partir das nove da mañá, cunha orde do día de 19 asuntos, entre os que figura a aprobación inicial da ordenanza reguladora dos prezos públicos pola utilización do Verbum-Casa das Palabras- e a solicitude de declaración como Ben de Interese Cultural ao conxunto histórico do Casco Vello de Vigo.

O Concello prorroga o seu presuposto

luns, 24 mai 2004

Os grupos da oposición, PSdG-PSOE e BNG, votaron en contra do proxecto do presupostos presentado polo de Goberno Municipal , no transcurso dunha sesión plenaria celebrada esta mañá no Concello. Esto obriga á prorroga do orzamento xa que o partido do goberno non teñen maioría na Corporación.

O Goberno presenta unhas contas que ascenden a 178.209.428 euros, con preto de 18.000.000 euros para investimentos

O pleno debate o luns os orzamentos municipais do ano 2004

venres, 21 mai 2004

O Pleno da Corporación debaterá o vindeiro luns, 24 de maio, os orzamentos municipais do ano 2004, unhas contas que ascenden a 178.209.428,49 euros, dos cales preto de 18.000.000 euros serán para investimentos. O orzamento resposta ás demandas e oportunidades que presenta a cidade de Vigo. Deles, o 34,28 por cento corresponden a gasto comprometido, pero tamén se recollen cuestións referidas á seguridade, coma a adquisición dun novo vehículo para o parque de bombeiros ou a merca de novos radares para o control da velocidade na cidade. Ademais, se aborda o plan de emerxencias de Vigo.

Mocións aprobadas no pleno

luns, 26 abr 2004

María Méndez Piñeiro e Amador Fernández Fernández, en nome do Grupo Municipal do BNG , presentaron para o seu debate e aprobación no Pleno da Corporación a moción relativa a reclamar do Ministerio de Fomento a titularidade da Avda. do Aeroporto e iniciar de inmediato os proxectos de mellora vial entre elas a dotación de rede semafórica e dunha redonda entre a Avda. San Cristovo e Avda. do Aeroporto.<br />

O pleno aproba o proxecto do Tribunal Económico Administrativo do Concello

luns, 26 abr 2004

A Corporación aprobou por unanimidade, en sesión plenaria, o proxecto de regulamento orgánico do Tribunal Económico Administrativo do Concello de Vigo. O Tribunal será un órgano especializado para coñecemento e resolución das reclamacións sobre actos de xestión, liquidación, recadación e inspección de tributos e ingresos de dereito público, que sexan de competencia municipal.