Vigo terá uns orzamentos "austeros" volcados en emprego e política social, "o que precisa a cidade"

venres, 16 mar 2012

Os orzamentos de Vigo serán "austeros e estarán volcados no emprego", dixo o rexedor de Vigo logo de que o documento fora aprobado pola Xunta local de Goberno. Nun prazo que calculou en dous meses, a cidade contará con novas contas que aumentan o 98% e 10,7 por cento as partidas de emprego e políticas sociais, a pesares de diminuír o orzamento de gasto en case catro puntos respecto a 2011.

Vigo tendrá unos presupuestos "austeros" volcados en empleo y política social, "lo que precisa la ciudad"

venres, 16 mar 2012

Los presupuestos de Vigo serán "austeros y estarán volcados en el empleo", dijo el regidor de Vigo después de que el documento había sido aprobado por la Junta local de Gobierno. En un plazo que calculó en dos meses, la ciudad contará con nuevas cuentas que aumentan el 98% y 10,7 por ciento las partidas de empleo y políticas sociales, a pesar de disminuir el presupuesto de gasto en casi cuatro puntos respeto a 2011.

Un informe de Intervención revela que Vigo non ten débedas recoñecidas de pago pendentes

xoves, 15 mar 2012

Un informe de Intervención do Concello de Vigo revela que non hai débedas recoñecidas de pago a día de hoxe, polo que non é preciso facer axuste algún segundo indica o Real Decreto 7/2012 de 9 de marzo. Así o explicou esta mañá en rolda de prensa o rexedor, xusto o día que remata o prazo para a presentación da certificación de obrigas pendentes de pago no Ministerio de Facenda.

Un informe de Intervención revela que Vigo no tiene deudas reconocidas de pago pendientes

xoves, 15 mar 2012

Un informe de Intervención del Ayuntamiento de Vigo revela que no hay deudas reconocidas de pago a día de hoy, por lo que no es preciso hacer acoplamiento alguno segund indica el Real Decreto 7/2012 de 9 de marzo. Así lo explicó esta mañana en rueda de prensa el regidor, justo el día que remata el plazo para la presentación de la certificación de deberes pendientes de pago en el Ministerio de Hacienda.

Caballero informou que o prazo medio de pago das facturas é de 39 días

martes, 13 mar 2012

O alcalde de Vigo desvelou o informe de Tesourería correspondente ao último trimestre do pasado ano, que revela que o prazo medio no que o Concello paga as súas facturas é de 39,54 días, cando a norma xeral entre os municipios é incumplir cos 50 días de máximo que establece a lexislación. Abel Caballero estimou que o que preside é "probablemente o concello que paga con máis prontitude en toda España e estamos moi orgullosos de poder decilo".

Caballero informó que el plazo medio de pago de las facturas es de 39 días

martes, 13 mar 2012

El alcalde de Vigo desveló el informe de Tesorería correspondiente al último trimestre del pasado año, que revela que el plazo medio en el que el Ayuntamiento paga sus facturas es de 39,54 días, cuando la norma general entre los municipios es incumplir con los 50 días de máximo que establece la legislación. Abel Caballero estimó que el que preside es "probablemente el ayuntamiento que pagada con más prontitud en toda España y estamos muy orgullosos de poder decilo".

O goberno presenta uns orzamentos "austeros e realistas" cun incremento do 8% en gasto social e emprego

martes, 7 feb 2012

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicou este martes que o borrador do orzamentos municipais para 2012, entregado hoxe aos grupos políticos, ascende a 220,3 millóns de euros, un 2,07% menos que o de 2011 pola caída de ingresos. Segundo explicou o primeiro edil, as contas aumentan os recursos adicados a emprego, políticas sociais, instalacións deportivas e transporte público, ao tempo que caen o gasto en órganos de goberno e diminúe a débeda do Concello. <br />

O alcalde presenta un orzamento "austero e realista" para 2012, volcado no emprego e na política social

xoves, 29 dec 2011

O alcalde, Abel Caballero, e a concelleira de Economía e Facenda, Raquel Díaz, informaron hoxe xoves dos orzamentos elaborados polo goberno local para 2012, un texto "austero e realista" de 219,9 millóns de euros, un 3,02% menos que o actual. Caballero identificou o emprego, a construción dunha cidade sostible e a política social como eixos dun orzamento con 18,3 millóns de investimento, que aforra en gasto corrente e de persoal e incrementa as partidas para xeración de emprego e atención social.

Caballero informa do pago de 10,8 millóns a Miraflores para facer fronte a unha operación "nefasta" dos anos 90

martes, 25 out 2011

O goberno local, a través da Concellería de Economía e Facenda, rubricou este martes a orde de pago dos 10,8 millóns dunha sentenza xudicial derivada dunha operación urbanística "nefasta" adoptada nos anos 90. O alcalde apuntou que estas "actuacións equivocadas" de gobernos anteriores deberían ser explicadas polos seus responsables, e recordou que é o executivo que encabeza o que fai fronte ás indemnizacións.