Bases reguladoras para a adxudicacion de prazas do programa de inmersión en lingua inglesa "Vigo en inglés 2017"

martes, 7 mar 2017

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 10 de febreiro de 2017 aprobou as "Bases reguladoras e convocatoria para a adxudicación de prazas para a participación no programa municipal de inmersión en lingua inglesa "Vigo en Inglés 2017", dirixidas ao alumnado de 3º de ESO de centros educativos do Concello de Vigo sostidos con fondos públicos" (expte. 18427-332).<br />

Fin de Ano na Praza de América

venres, 30 dec 2016

Con motivo da festa de Fin de Ano que se celebrará na praza de América o horario do peche ao tráfico quedará comprendido entre as 23:00-23:30 horas do 31 de decembro de 2016 e as 5.00 horas do  01 de xaneiro de 2017.

Bando uso de artificios de pirotecnia recreativa

venres, 30 dec 2016

Ante a proximidade das Festas do Nadal, datas nas que prolifera a venda e mailo uso de artificios de pirotecnia recreativa (petardos,bengalas,tracas, etc), lémbrase a toda a cidadanía, as normas cuxo cumprimento cómpre observar para garantir a tranquilidade e seguridade cidadá.

BANDO de celebración de festas de Fin de Ano e Reis en locais de ocio

venres, 23 dec 2016

Ven sendo habitual durante o Nadal a celebración de festas de Fin de Ano e Reis en locais de ocio. Consonte a normativa vixente, ningún local pode ofrecer espectáculos ou actividades recreativas sen estar provisto da preceptiva licenza municipal de actividade/apertura. Asemade, ningún local pode ofrecer espectáculos ou actividades recreativas distintos dos que figuren autorizados na devandita licenza municipal.