Escoitar

DO M I C I L I A C I Ó N S<br /> IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

<br />

venres, 17 mar 2017
De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2017 ata o 17 de marzo do presente ano.