Escoitar

Medidas de tráfico por obras

<br />

venres, 10 mar 2017
-Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de mantemento do túnel de Beiramar, a realizar pola empresa Ute Esycsa Etra , estará pechado ao tráfico o túnel da rúa BEIRAMAR(AVDA) (VIGO) , o domingo 12/03/2017 do seguinte xeito: lado terra de 07:30 a 11:30. Lado mar de 11:30 a 14:00.

-Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra autorizada en exp 77003/250, a realizar pola empresa Fcc Aqualia , estará pechada ao tráfico a rúa MARIA BERDIALES(RUA) entre Gran Vía e Hernán Cortés. (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 13/03/2017 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana. Desvíos por Gran Vía, Luis Braille, Hernán Cortés. Mentres dure o peche establécese sentido único na rúa Luis Braille, cara á rúa Hernán Cortés.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.