CONVOCATORIA DO EXAME DE OBTENCIÓN DO PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCIÓN DE TAXIS

venres, 30 set 2016

Ponse en coñecemento de todas as persoas interesadas en tomar parte nas probas para a obtención do PERMISO MUNICIPAL DE CONDUTOR DE TAXI, que deberán presentar a solicitude, xunto coa documentación esixida no artigo 25 da vixente Ordenanza municipal reguladora do servizo de taxi (BOP nº 48, de 11 de marzo de 2015) e que se relaciona seguidamente. O prazo para a presentación das citadas solicitudes comprende dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio e até o 24 de outubro de 2016, incluído. A documentación requirida é a seguinte:

Obradoiros de Igualdade

xoves, 22 set 2016

A Concellería de Igualdade abre o prazo de inscrición para os obradoiros "ESCRIBIR A NOSA HISTORIA" , "GRAFFITI: TÉCNICAS BÁSICAS" e "CLAVES PARA O EMPODERAMENTO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES". Os obradoiros son de de carácter gratuíto e se impartirán na Casa das Mulleres. As prazas son limitadas e cubriranse por orde de inscrición. Daráselles preferencia ás persoas empadroadas en Vigo e que non realizaran esta formación con anterioridade.

Obradoiro de emprego "Cre en ti e Crea o teu futuro"

venres, 8 xul 2016

O Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego organiza o obradoiro "Cre en ti e Crea o teu futuro" co fin de dar a coñecer as ferramentas necesarias para poder afrontar os cambios e desafíos persoais e profesionais aos que se enfrontan as persoas que, ou ben están na procura activa de traballo ou están a pensar en emprender unha actividade empresarial pola súa conta.