Convocatoria das subvencións para obras de reurbanización de prazas ou espazos privados de uso público

venres, 21 out 2016

Axudas para a realización de actuacións privadas que tendan á reurbanización das prazas ou espazos cualificados como privados de uso público, e que os particulares teñan o deber de conservación e mantemento dos mesmos. Se considerará reurbanización, aos efectos destas bases, a segunda ou posteriores urbanizacións ou melloras da urbanización existente.