venres, 17 abril 2015

O Concello validou por 7,5 millóns as segundas fases da reforma das bancadas de Río e Tribuna

Así o informou este venres, despois de ser aprobados os proxectos na Xunta de Goberno Local celebrada esta mañá. Cun prazo de obras de 6 meses e importe de licitación de 7,5 millóns, o Concello deu luz verde ás "Obras de reforma da cuberta de Río e consolidación estrutural do Estadio de Balaídos, fase 2" e ao "Proxecto de execución da obra da fase 2 da bancada de Tribuna e cuberta".

CONVOCATORIA 2015 DAS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO EN ENTIDADES DEPORTIVAS SEN ÁNIMO DE LUCRO<br />

venres, 17 abr 2015

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 26.03.2015, a proposta da Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, aprobou as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2015 das "SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO EN ENTIDADES DEPORTIVAS SEN ÁNIMO DE LUCRO" as cales foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra no BOP núm. 71 do 16 de abril de 2015.

CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS DE VIGO EN RELACIÓN Á ACTIVIDADE DEPORTIVA DA TEMPADA 2014/2015

venres, 17 abr 2015

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 18 de marzo de 2015, adoptou o seguinte acordo: Aprobar as Bases e a Convocatoria para a concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo en relación á súa actividade deportiva da tempada 2014/2015 (BOP 9 de abril de 2015), e a tal fin destina no seu orzamento do ano 2015 con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.00 "Subvencións a clubs e entidades sen fin de lucro, un importe total de 430.500,00 euros (Catrocentos trinta mil cincocentos euros).

Programa "Vigo un mar de bandas"

venres, 17 abr 2015

No marco do programa "Vigo, un mar de bandas" que acolle o convenio de colaboración que está a impulsar a Concellería de Cultura, Festas e Museos coas bandas de música populares da nosa cidade, informase que o prazo de admisión de solicitudes será ata ás 13.30 horas do día 2 de maio do presente ano.

Programa "Vigo un mar de Corais"<br />

venres, 17 abr 2015

No marco do programa "Vigo, un mar de Corais" que acolle o convenio de colaboración que está a impulsar a Concellería de Cultura, Festas e Museos coas Agrupacións Corais Polifónicas da nosa cidade, informase que o prazo de admisión de solicitudes será ata ás 13.30 horas do día 2 de maio do presente ano.