Escoitar

Medidas de tráfico por obras

venres, 17 abr 2015
- Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de mantemento do túnel de Beiramar, lado terra, a realizar pola empresa Ute Esycsa Etra, estará pechado ao tráfico o túnel da rúa BEIRAMAR(lado terra), o domingo 19/04/2015 dende as 07:30 a 14:00 horas

- Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de CANALIZACIÓN, a realizar pola empresa Desmaco Sl. , estará pechada ao tráfico a rúa COSTA (CASTRELOS)(SBIDA) Nº 2 (CASTRELOS) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o luns 20/04/2015 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana. Os desvíos, debidamente sinalizados, establécense pola rúas: Para o tráfico procedente de Costa, por Bxada Laxe e Finca dos Aires. Para o tráfico procedente de Bxada Igrexa Freixeiro por Bxada Ponte Nova e Bxada Laxe

- Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización de telecomunicacións, a realizar pola empresa Vodafone España, S.A. , estará pechada ao tráfico a rúa CHILE(RUA) Nº 1 (VIGO), con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o luns 20/04/2015 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana. Os desvíos, debidamente sinalizados, establécense pola rúa Romil.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.