xoves, 12 novembro 2009

Santos Héctor cifra en 600 os contratos acadados este ano grazas ao Plan Municipal de Emprego

O concelleiro de Promoción Económica e Emprego fixo balance da acción municipal contra o desemprego, un "balance positivo" que resúmese na xeración duns 600 empregos este ano -dos que beneficiáronse maioritariamente mulleres con dificultad de inserción laboral- e a consecución de 7,5 millóns de euros de fondos externos para plans de emprego. Santos Héctor destacou principalmente o programa experimental, que acadou 180 contratos en empresas privadas.

O alcalde anuncia un orzamento municipal de 1,2 millóns en 2010 para atender todas as bolsas de comedor

xoves, 12 nov 2009

Abel Caballero acudiu este xoves ao centro escolar Javier Sensat, en Alcabre, onde reiterou o seu compromiso de conceder todas as bolsas de comedor aos escolares que o precisen. Para cumprilo, o alcalde informou que xa se están a reformar os comedores que precisan de ampliación para acoller a demanda. Caballero visitou hoxe a mostra itinerante Arte na Aula, que achega o arte á infancia mediante os propios artistas.

O tenente de alcalde inaugura a rúa Santiago e sinala que o 50% do Casco Vello está recuperado para a cidadanía

xoves, 12 nov 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, inaugurou hoxe a reforma da rúa Santiago, salientando que este vial era dos máis degradados do barrio e non estaba servindo á efectiva unión entre a parte alta do Casco Vello e o espazo aberto que é o Paseo de Alfonso. O concelleiro asegurou que este é un paso máis na reconquista do Casco Vello e sinalou que aproximadamente o cincuenta por ciento do Casco Vello xa está remodelado e "recuperado para a cidadanía".

María Méndez convida a presenciar a obra "Os soños de Walla", que combina teatro e sensibilización social

xoves, 12 nov 2009

A concelleira de Benestar Social e integrante da executiva do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, María Méndez, convidou aos vigueses e viguesas a asistir á representación de "Os soños de Walla", que terá lugar o venres 13 de decembro no auditorio do Centro Social Caixanova. Na presentación da obra, a edil destacou a importancia da combinación do teatro e sensibilización social, froito da colaboración do Concello de Vigo, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e a Escola Superior de Arte Dramática.<br />

Inauguración da exposición "Estratexias urbanas deslocalizadas. Un proxecto de LIBA colectivo" na Casa Galega da Cultura

xoves, 12 nov 2009

Investigar a cidade, as diferentes relacións políticas, económicas, persoais e físicas que nela se establecen é un dos principais obxectivos deste proxecto. Liba Colectivo pretende expandir, dalgún xeito, os espazos de produción e exhibición artísticos no ámbito urbano, converténdoos en cómplices da práctica artística. A exposición "Estratexias urbanas deslocalizadas. Un proxecto de LIBA colectivo" poderase ver na Casa Galega da Cultura de Vigo do 13 de novembro ó 13 de decembro, está organizada pola Concellería de Cultura e pola Vicerreitoría de Extensión Cultural e Estudantes da Universidade de Vigo.

"A Historia de Galicia" no Verbum

xoves, 12 nov 2009

A través das divertidas personaxes de Pepe Carreiro faise un percorrido polos principais feitos da historia de Galicia nunha exposición didáctica principalmente dirixida ao público máis xuvenil e buscando un achegamento destes ao noso pasado. A exposición poderase visitar do 12 de novembro ao 31 de xaneiro de 2010 no Verbum.

Santos Héctor cifra en 600 los contratos conseguidos este año gracias al Plan Municipal de Empleo

xoves, 12 nov 2009

El concejal de Promoción Económica y Empleo fijo hace balance de la acción municipal contra el despido, un "balance positivo" que se resume en la generación de unos 600 empleos este año -de los que se beneficiaron mayoritariamente mujeres con dificultad de inserción laboral- y la consecución de 7,5 millones de euros de fondos externos para planes de empleo. Santos Héctor destacó principalmente el programa experimental, que consiguió 180 contratos en empresas personales.

El alcalde anuncia un presupuesto municipal de 1,2 millones en 2010 para atender todas las bolsas de comedor

xoves, 12 nov 2009

Abel Caballero acudió este jueves al centro escolar Javier Sensat, en Alcabre, donde reiteró su compromiso de conceder todas las bolsas de comedor a los escolares que lo precisen. Para cumplirlo, el alcalde informó que ya se están reformando los comedores que precisan de ampliación para acoger la demanda. Caballero visitó hoy la muestra itinerante Arte en el aula, que acerca el arte a la infancia mediante los propios artistas.

El teniente alcalde inaugura la calle Santiago y señala que el 50% del Casco Vello está recuperado para la ciudadanía

xoves, 12 nov 2009

El teniente alcalde, Santi Domínguez, inauguró hoy la reforma de la calle Santiago, destacando que este vial era de los más degradados del barrio y no estaba sirviendo a la efectiva unión entre la parte alta del Casco Vello y el espacio abierto que es el Paseo de Alfonso. El concejal aseguró que este es un paso más en la reconquista del Casco Vello y señaló que aproximadamente el cincuenta por ciento del Casco Vello ya está remodelado y "recuperado para la ciudadanía".

María Méndez invitada a presenciar la obra "Los sueños de Walla", que combina teatro y sensibilización social

xoves, 12 nov 2009

La concejala de Bienestar Social e integrante de la ejecutiva del Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad, María Méndez, invitó a los vigueses y viguesas a asistir a la representación de "Los sueños de Walla", que tendrá lugar el viernes 13 de diciembre en el auditorio del Centro Social Caixanova. En la presentación de la obra, la edil destacó la importancia de la combinación del teatro y sensibilización social, fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Vigo, el Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad y la Escuela Superior de Arte Dramática.<br />

Inauguración de la exposición "Estrategias urbanas deslocalizadas. Un proyecto de LIBA colectivo" en la Casa Gallega de la Cultura

xoves, 12 nov 2009

Investigar la ciudad, las diferentes relaciones políticas, económicas, personales y físicas que en ella se establecen es uno de los principales objetivos de este proyecto. Liba Colectivo pretende expandir, de alguna manera, los espacios de producción y exhibición artísticos en el ámbito urbano, convirtiéndolos en cómplices de la práctica artística. La exposición "Estrategias urbanas deslocalizadas. Un proyecto de LIBA colectivo" se podrá ver en la Casa Gallega de la Cultura de Vigo del 13 de noviembre al 13 de diciembre, está organizada por la Concejalía de Cultura y por la Vicerreitoría de Extensión Cultural y Estudiantes de la Universidad de Vigo.

"A Historia de Galicia" en el Verbum

xoves, 12 nov 2009

A través de los divertidos personajes de Pepe Sendero se hace un recorrido por los principales hechos de la historia de Galicia en una exposición didáctica principalmente dirigida al público más juvenil y buscando un acercamiento de estos a nuestro pasado. La exposición se podrá visitar del 12 de noviembre al 31 de enero de 2010 en el Verbum.