xoves, 5 marzo 2009

O centro de saúde de Navia custará 2,3 millóns de euros e atenderá a 30.000 vigueses

O alcalde, Abel Caballero, anunciou hoxe xoves que Urbanismo concedeu a licencia de obra e actividade para o Centro de Saúde en Navia, un edificio de dous andares e 3.400 metros cadrados de superficie que contará con áreas de medicina xeral, pediatría, atención obstétrica, odontología, asistencia social e ciruxía menor. A validación urbanística supón o "paso definitivo" para a súa construcción, salientou o rexedor.

Urbanismo informa favorablemente do proxecto de carril bici a Ramallosa

xoves, 5 mar 2009

O alcalde salientou que o proxecto atense á normativa prevista polo Plan Xeral de Ordenación Municipal nos ámbitos aos que afecta a Vigo, polo que "non hai ningunha inxerencia". A Xerencia de Urbanismo tomou este xoves coñecemento do informe elaborado polos técnicos municipais de Urbanismo sobre a adaptación do plan de seguridade viaria da PO-325. <br />

Santi Domínguez presenta a nova sinalización do patrimonio arqueolóxico e cultural da cidade

xoves, 5 mar 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, presentou este xoves a nova sinalización do patrimonio arqueolóxico e cultural da cidade. Segundo explicou na presentación, que tivo lugar na Praza da Pedra, na primeira fase do proxecto sinalizáronse 37 elementos do patrimonio da cidade, que foron deseñados "atendendo as súas características específicas" e que contan con textos explicativos do historiador José Ramón Iglesias Veiga e o arquitecto Jaime Garrido, escritos en galego, castelán e inglés.

O centro de Vigo rememora a Reconquista o sábado 7 de marzo con diversos actos e recreacións históricas <br />

xoves, 5 mar 2009

Uns cincoenta recreadores históricos serán os encargados de rememorar a Reconquista de Vigo o próximo sábado nuns actos que comezarán ás 12 do mediodía cun desfile pola rúa do Príncipe e rúa Colón, ata os xardíns de Montero Ríos, e rematarán sobre as 18 horas., cunha reconstrución dunha batalla nas inmediacións da Estación Marítima. As actuacións estarán a cargo de "The Royal Green Jackets", especializados na reconstrución de feitos históricos, principalmente na época da Guerra de Independencia.

El centro de salud de Navia costará 2,3 millones de euros y atenderá a 30.000 vigueses

xoves, 5 mar 2009

El alcalde, Abel Caballero, anunció hoy jueves que Urbanismo concedió la licencia de obra y actividad para el Centro de Salud en Navia, un edificio de dos plantas y 3.400 metros cuadrados de superficie que contará con áreas de medicina general, pediatría, atención obstétrica, odontología, asistencia social y cirugía menor. La validación urbanística supone el "paso definitivo" para su construcción, destacó el regidor.

Urbanismo informa favorablemente del proyecto de carril bici a Ramallosa

xoves, 5 mar 2009

El alcalde destacó que el proyecto se atiene a la normativa prevista por el Plan General de Ordenación Municipal en los ámbitos a los que afecta a Vigo, por lo que "no hay ninguna injerencia". La Gerencia de Urbanismo tomó este jueves conocimiento del informe elaborado por los técnicos municipales de Urbanismo sobre la adaptación del plan de seguridad viaria de la PO-325. <br />

Santi Domínguez presenta la nueva señalización del patrimonio arqueológico y cultural de la ciudad

xoves, 5 mar 2009

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, presentó este jueves la nueva señalización del patrimonio arqueológico y cultural de la ciudad. Según explicó en la presentación, que tuvo lugar en la Plaza de la Piedra, en la primera fase del proyecto se señalizaron 37 elementos del patrimonio de la ciudad, que fueron diseñados "atendiendo sus características específicas" y que cuentan con textos explicativos del historiador José Ramón Iglesias Veiga y el arquitecto Jaime Garrido, escritos en gallego, castellano e inglés.

El centro de Vigo rememora la Reconquista el sábado 7 de marzo con diversos actos y recreaciones históricas <br />

xoves, 5 mar 2009

Unos cincuenta recreadores históricos serán los encargados de rememorar la Reconquista de Vigo el próximo sábado en unos actos que comenzarán a las 12 del mediodía con un desfile por la calle del Príncipe y calle Colón, hasta los jardines de Montero Ríos, y finalizarán sobre las 18 horas., con una reconstrucción de una batalla en las cercanías de la Estación Marítima. Las actuaciones estarán a cargo de "The Royal Green Jackets", especializados en la reconstrucción de hechos históricos, principalmente en la época de la Guerra de Independencia.