luns, 2 marzo 2009

Adxudicadas obras por valor de 7,8 millóns de euros para a urbanización e mellora de rúas no Casco Vello

luns, 2 mar 2009

A xunta de goberno local aprobou hoxe a adxudicación provisional de obras por valor de 18.259.981 euros que se desenvolverán con cargo ao fondo estatal de investimento local. O tenente de alcalde, Santi Domínguez, explicou que estes proxectos van xerar unha carga de traballo de 614 persoas, das que 179 se cubrirán con persoas que se atopan en situación de desemprego ou en risco de exclusión social.

O alcalde acorda cos hosteleros a formación dos porteiros de discotecas

luns, 2 mar 2009

Abel Caballero acordou hoxe luns coa Xunta Directiva da Federación Provincial de Empresarios de Hostelería que a Policía Local de Vigo imparta cursos de formación e emita autorizacións para aqueles que exerzan como porteiros en locais nocturnos. O alcalde outorga a "máxima importancia" á cooperación acordada cara ao "servizo e a seguridade" dos cidadáns.

Está previsto que participen preto de 2000 escolares vigueses, que visitarán no seu propio centro a "Mostra Itinerante 2009" especialmente pensada para o seu uso didáctico

A Concellería de Educación pon en marcha o programa "Arte na Aula" en 13 centros escolares

luns, 2 mar 2009

O Servizo Municipal de Educación en colaboración co artista vigués Mingos Teixeira, inaugura o martes, día 3, inicitiva didáctica "Arte na Aula" co propósito de contribuir a desenvolver a creatividade no alumnado de educación primaria, a través do achegamento a arte no contexto escolar. <br /> <br />

Adjudicadas obras por valor de 7,8 millones de euros para la urbanización y mejora de calles en el Casco Viejo

luns, 2 mar 2009

La junta de gobierno local aprobó hoy la adjudicación provisional de obras por valor de 18.259.981 euros que se desarrollarán con cargo al fondo estatal de inversión local. El teniente de alcalde, Santi Domínguez, explicó que estos proyectos van a generar una carga de trabajo de 614 personas, de las que 179 se cubrirán con personas que se encuentran en situación de desempleo o en riesgo de exclusión social.

El alcalde acuerda con los hosteleros la formación de los porteros de discotecas

luns, 2 mar 2009

Abel Caballero acordó hoy lunes con la Junta Directiva de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería que la Policía Local de Vigo imparta cursos de formación y emita autorizaciones para aquellos que ejerzan como porteros en locales nocturnos. El alcalde otorga la "máxima importancia" a la cooperación acordada hacia el "servicio y la seguridad" de los ciudadanos.

Está previsto que participen cerca de 2000 escolares vigueses, que visitarán en su propio centro la "Muestra Itinerante 2009" especialmente pensada para su uso didáctico

La Concejalía de Educación pone en marcha el programa "Arte en el aula" en 13 centros escolares

luns, 2 mar 2009

El Servicio Municipal de Educación en colaboración con el artista vigués Mingos Teixeira, inaugura el martes, día 3, iniciativa didáctica "Arte en el aula" con el propósito de contribuir a desarrollar la creatividad en el alumnado de educación primaria, a través del acercamiento al arte en el contexto escolar. <br /> <br />