Escoitar
Promoción Económica e Emprego

Curso gratuíto de Educador/a Ambiental

<br />

venres, 27 feb 2009
Destinatarios/as:Traballadores/as en activo (preferentemente do sector forestal)
Data de inicio: 16/04/2009
Horario previsto: 19.30-22.00
Duración:260 horas

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Prazo: 1 mes a partir da data de publicación do anuncio na prensa local.
Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Praza do Rei s/n. (Vigo). Dirixido ao servizo de Promoción Económica e Emprego.
Horario de entrega: De 9:00 a 13:00 horas.
Recollida de bases e impresos de solicitude na servizo de Información do Concello.

Máis información no teléfono 010