luns, 12 marzo 2012

O goberno local programa escalada e multiaventura o sábado na Praza da Independencia

luns, 12 mar 2012

A concelleira de Medioambiente, Chus Lago, presentou este luns as actividades organizadas para o próximo sábado, 17 de marzo, na Praza da Independencia, que acollerá catro recintos distintos para reproducir a dinámica do "Vigo Camiño a Camiño". O Concello disporá monitores para a zona de escalada -con tres rocódromos-, outra de contidos medioambientais e xogos de habilidade, un área expositiva e artística e nunha última adicada aos nenos e nenas de 3 a 7 anos.

Últimos días para visitar a exposición Unha... dúas... tres... que conto é o que ves? de Cristina F. na Fundación Laxeiro<br />

luns, 12 mar 2012

A exposición clausúrase o vindeiro domingo, 11 de marzo . Unha... dúas... tres... que conto é o que ves? é unha exposición participativa na que o público (infantil) interven de xeito que a montaxe va mudando de aspecto, convertendo aos nenos e nenas que visiten a exposición en protagonistas. A exposición mostra os traballos de ilustración máis salientables da autora Cristina F.

O MARCO proxecta o documental "As silenciadas"

luns, 12 mar 2012

O Consello Municipal da Muller e a concellería de Igualdade programa o martes,13 de marzo ás 20 horas no museo MARCO a proxección do documental "As silenciadas" no marco das actividades que organizan co gallo da celebración do Día Internacional das Mulleres.

El gobierno local programa escalada y multiaventura el sábado en la Plaza de la Independencia

luns, 12 mar 2012

La concejala de Medioambiente, Chus Lago, presentó este lunes las actividades organizadas para el próximo sábado, 17 de marzo, en la Plaza de la Independencia, que acogerá cuatro recintos distintos para reproducir la dinámica del "Vigo Camino a Camino". El Ayuntamieto dispondrá monitor para la zona de escalada -con tres rocódromos-, otra de contenidos medioambientales y juegos de habilidad, un área expositiva y artística y en una última dedicada a los niños y niñas de 3 a 7 años.

Últimos días para visitar la exposición Una... dos... tres... que cuento es lo que ves? de Cristina F. en la Fundación Laxeiro<br />

luns, 12 mar 2012

La exposición se clausura el próximo domingo, 11 de marzo . Una... dos... tres... que cuento es lo que ves? es una exposición participativa en la que el público (infantil) interviene de manera que el montaje va mudando de aspecto, convirtiendo a los niños y niñas que visiten la exposición en protagonistas. La exposición muestra los trabajos de ilustración más salientables de la autora Cristina F.

El Marco proyecta el documental "Las silenciadas"

luns, 12 mar 2012

El Consejo Municipal de la Mujer y la concejalía de Igualdad programa el martes,13 de marzo a las 20 horas en el museo MARCO la proyección del documental "Las silenciadas" en el marco de las actividades que organizan con el acto de la celebración del Día Internacional de las Mujeres.