Escoitar
ANUNCIO D EEMPREGO

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS A PEÓNS, OFICIAIS E CAPATACES BENEFICIARIOS/AS DO PROGRAMA "VIGO EMPREGA"

Programa de Inserción laboral para a contratación de persoas en desemprego, para a realización de obras e servizos de interese municipal.

venres, 23 mar 2012
Postos:
-CAPATACES DAS ESPECIALIDADES: Construción e Xardinería / forestal

-OFICIAIS DAS ESPECIALIDADES: Condutor, Condutor-palista, Albanel, Electricista, Fontaneiro, Forestal-xardineiro e Carpinteiro Metálico

-PEÓNS

Solicitudes e Bases Reguladoras na oficina de Información do Concello de Vigo, oficinas do "VIGO EMPREGA" no Parque Central de Servizos, ou na páxina web www.vigo.org, apartado Ofertas de Emprego

Máis información "VIGO EMPREGA" Tel.- 986263068, no 010 e na páxina web www.vigo.org

Prazo de presentación de solicitudes desde o 26/03/2012 ao 09/04/2012, no Rexistro Xeral