venres, 20 marzo 2009

Santi Domínguez presenta a nova web do IFEVI con obxectivo de reforzar a promoción do recinto

venres, 20 mar 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, anunciou este venres que o Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) conta xa cunha nova páxina web que destaca por ser moderna, innovadora, dinámica e, sobre todo, funcional para todos os seus usuarios e usuarias e vai permitir reforzar a promoción do recinto. O novo portal, que ten por obxectivo "mellorar a comunicación entre o IFEVI e o seu público efectivo", permite entre outras opcións, realizar percorridos virtuais polas instalacións, coñecer os eventos programados, buscar a información desexada e realizar xestións administrativas.

O programa UTIL de emprego forma e ocupa a máis dun centenar de traballadores

venres, 20 mar 2009

O alcalde, Abel Caballero, visitou hoxe venres unha das obras nas que están a traballar os participantes do programa municipal UTIL, dirixido á formación de 103 persoas con dificultades de inserción laboral. O rexedor salientou a relevancia de acometer melloras nas parroquias de Vigo, foco de actuación dos beneficiarios do programa de emprego municipal.

Os Bolechas protagonizan a unidade didáctica da Reconquista dirixida a escolares de primaria

venres, 20 mar 2009

O tenente de alcalde, Santa Domínguez, presentou estes venres un libro e unha unidade didáctica centrados na Reconquista dirixidos a escolares do primeiro ciclo de primaria da cidade e que teñen como principal protagonista aos Bolechas. Na presentación da obra, na que tamén participou o seu creador, Pepe Carreiro, Santi Domínguez salientou que esta unidade se suma á realizada para o alumnado de secundaria e que xa foi repartida nos colexios vigueses.

O Concello acorda conceder a Medalla de Ouro da Cidade aos bombeiros de Vigo

venres, 20 mar 2009

A ONCE e o artista Antonio Quesada -propostos polo PSdeG-PSOE-; a Asociación de Tradutores en Lingua Galega e a Presidenta da Federación de Comerciantes de Vigo, Encarna Álvarez -presentados polo BNG-; e o Club de Campo e o Colexio Mariano -a proposta do PPdeG-, serán os Vigueses Distinguidos de 2009. Os tres grupos municipais acordaron conxuntamente nomear ao pintor Antonio Heredero como o séptimo Vigués Distinguido deste ano

La Gerencia de Urbanismo da el visto bueno al 1% del Plan General pendiente de aprobación

venres, 20 mar 2009

En sesión extraordinaria del Consejo de la Gerencia, Urbanismo aprobó hoy viernes el inicio de la tramitación del 1% del Plan General de Ordenación Municipal que resta por aprobar, atendiendo a los requerimientos de la Xunta de Galicia. El alcalde confía en su ratificicación municipal en el Pleno de la Corporación y también en la validación definitiva del gobierno autonómico.

Santi Domínguez presenta la nueva web del IFEVI con el objetivo de reforzar la promoción del recinto

venres, 20 mar 2009

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, anunció este viernes que el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) cuenta ya con una nueva página web que destaca por ser moderna, innovadora, dinámica y, sobre todo, funcional para todos sus usuarios y usuarias y va a permitir reforzar la promoción del recinto. El nuevo portal, que tiene por objetivo "mejorar la comunicación entre el IFEVI y su público efectivo", permite entre otras opciones, realizar recorridos virtuales por las instalaciones, conocer los eventos programados, buscar la información deseada y realizar gestiones administrativas.

El programa UTIL de empleo forma y ocupa a más de un centenar de trabajadores

venres, 20 mar 2009

El alcalde, Abel Caballero, visitó hoy viernes una de las obras en las que están trabajando los participantes del programa municipal UTIL, dirigido a la formación de 103 personas con dificultades de inserción laboral. El regidor destacó la relevancia de llevar a cabo mejoras en las parroquias de Vigo, foco de actuación de los beneficiarios del programa de empleo municipal.

Los Bolechas protagonizan la unidad didáctica de la Reconquista dirigida a escolares de primaria

venres, 20 mar 2009

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, presentó este viernes un libro y una unidad didáctica centrados en la Reconquista dirigidos a escolares del primer ciclo de primaria de la ciudad y que tienen como principal protagonista a los Bolechas. En la presentación de la obra, en la que también participó su creador, Pepe Sendero, Santi Domínguez destacó que esta unidad se suma a la realizada para el alumnado de secundaria y que ya fue repartida en los colegios vigueses.

El Ayuntamiento acuerda conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a los bomberos de Vigo

venres, 20 mar 2009

La Once y el artista Antonio Quesada -propuestos por el PSdeG-PSOE-; la Asociación de Traductores en Lengua Gallega y la Presidenta de la Federación de Comerciantes de Vigo, Encarna Álvarez -presentados por el BNG-; y el Club de Campo y el Colegio Mariano -la propuesta del PPdeG-, serán los Vigueses Distinguidos de 2009. Los tres grupos municipales acordaron conjuntamente nombrar al pintor Antonio Heredero como el séptimo Vigués Distinguido de este año