venres, 30 novembro 2012

O alcalde define a apertura do Centro de Inclusión como "un grito de solidarieadade en Vigo"

O Centro de Inclusión Social abrirá as súas portas de xeito oficial mañá sábado, unha realidade, explicou o rexedor, posta en marcha nun momento económico "difícil" que evidencia que "esta cidade está empeñada en que todos vigueses teñan a diginidade que se merecen". Durante unha visita ás instalacións, apuntou que esta inauguración representa "un grito de solidariedade en Vigo", engadindo que "son os recursos mellor gastados, porque son para os que máis o precisan".

Xerencia municipal de Urbanismo<br /> Servizo de Inspección Técnica de Edificacións

ITE das edificacións construídas entre 1970 e 1980

venres, 30 nov 2012

Ponse en coñecemento dos propietarios das edificacións construídas entre 1970 e 1980 que o 23 de novembro de 2012 se procedeu á publicación nos taboleiros de anuncios do Concello e da Xerencia Municipal de Urbanismo (Praza do Rei, s/n - Vigo), e na páxina web do Concello (http://hoxe.vigo.org/movemonos/urbanismo4.php), da listaxe das referencias catastrais correspondentes ás edificacións das que non consta a presentación do informe de ITE durante o ano 2011. <br /> <br />

El alcalde define la apertura del Centro de Inclusión como "un grito de solidaridad en Vigo"

venres, 30 nov 2012

El Centro de Inclusión Social abrirá sus puertas de manera oficial mañana sábado, una realidad, explicó el regidor, puesta en marcha dentro de un instante económico "difícil" que evidencia que "esta ciudad está empeñada en que todos los vigueses tengan la dignidad que se merecen". Durante una visita a las instalaciones, apuntó que esta inauguración representa "un grito de solidaridad en Vigo", añadiendo que "son los recursos mejor gastados, porque son para los que más lo precisan".