venres, 20 novembro 2009

O alcalde asegura que a aportación do Concello para a construcción da depuradora é "extraordinariamente xenerosa"<br />

Abel Caballero explicou hoxe venres a proposta municipal para o financiamento da nova depuradora, na que o Concello pagaría 8,8 millóns de euros, unha cantidade que atende ás competencias municipais de pago dos terreos. Segundo sinalou, a Xunta pide que o Concello pague 10 millóns de euros máis, asumindo parte das obrigas do goberno autonómico. "Vigo esixe que se lle trate exactamente igual que ao resto de concellos de Galicia", aseverou, que como máximo pagaron polos terreos.<br />

O alcalde e o Ministro de Exteriores de Islandia pasan revisións ás relacións pesqueiras entre ambos territorios

venres, 20 nov 2009

Abel Caballero entrevistouse este venres co Ministro de Asuntos Exteriores de Islandia, Össur Skarphéoinsson, o dia despois de reunirse co seu homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, e coa Ministra de Medioambiente, Rural e Marino, Elena Espinosa. Alcalde e Ministro abordaron posibles melloras nas relacións económicas e comerciais entre Vigo e Islandia, con especial fincapé na pesca.

A perda do prestixio social do profesorado centrou o pleno xuvenil

venres, 20 nov 2009

O Concello de Vigo, a través da súa Concellería de Benestar Social, e concretamente dende a área de infancia e familia, celebrou hoxe venres e por décimo ano consecutivo, o Pleno xuvenil co obxectivo de garantir a participación efectiva dos máis xoves na vida do municipio, como cidadáns de pleno dereito. A cuestión que abordaron no pleno foi a perda do prestixio social do profesorado, a súa falta de autoridade e a súa relación coa falta de normas e límites dos xoves.

A concelleira de Igualdade clausura o programa Simma, no que participaron 15 mulleres vítimas de maltrato

venres, 20 nov 2009

A concelleira de Igualdade, Iolanda Veloso, clausurou este venres o programa Simma, un proxecto que ten por obxectivo abordar e tratar de xeito integral o síndrome da muller maltratada e a prevención da violencia de xénero. Os obradoiros buscan ofrecer ferramentas as mulleres maltratadas mediante o fomento da súa autonomía, a formación en aspectos relacionados coa súa saúde e o reforzo das habilidades e competencias sociais para facilitar un espazo de encontro e autoaxuda que facilite o desenvolvemento dos seus proxectos vitais.

Educación promove o programa "CREA" de creación artística

venres, 20 nov 2009

A concelleira de Educación, Laura López Atrio, ven de presentar o programa educativo do Concello de Vigo para a promoción da creatividade na escola, co nome de CREA! O programa "CREA!" vai dirixido a toda a comunidade escolar da nosa cidade, concretamente, ó alumnado que desexe participar e pertenza ao ciclo de Primaria ou Secundaria dalgún dos colexios públicos ou privado-concertados.

O tenente de alcalde inaugura Galiexpo Motor Show como "un salón referente na automoción"

venres, 20 nov 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, inaugurou hoxe a quinta edición do Salón Galiexpo Motor Show, que se celebra no Instituto Feiral de Vigo (Ifevi), ata o domingo, salientando que se trata xa dun "referente no sector das feiras da automoción". O concelleiro explicou que é un salón xa consolidado que relaciona un dos sectores máis importantes da cidade como é o da automoción co espectáculo.

Benestar Social

De Boa Man

venres, 20 nov 2009

A Concellaría de Benestar Social vai levar a cabo a campaña "DE BOA MAN", na súa IX edición os vindeiros días 15, 16, 17 e 18 de decembro de 2009. O proxecto consistirá na instalación de tres carpas na rúa do Principe, onde oito asociacións de persoas con discapacidade, exporán e venderán os produtos que realizan.

El alcalde asegura que la aportación del Ayuntamiento para la construcción de la depuradora es "extraordinariamente generosa"<br />

venres, 20 nov 2009

Abel Caballero explicó hoy viernes a propuesta municipal para la financiación de la nueva depuradora, en la que el Ayuntamiento pagaría 8,8 millones de euros, una cantidad que atiende a las competencias municipales de pago de los terrenos. Según señaló, la Xunta pide que el Ayuntamiento pague 10 millones de euros más, asumiendo parte de los deberes del gobierno autonómico. "Vigo exige que se le trate exactamente igual que al resto de ayuntamientos de Galicia", aseveró, que como máximo pagaron por los terrenos.<br />

El alcalde y el Ministro de Exteriores de Islandia pasan revisiones a las relaciones pesqueras entre ambos territorios

venres, 20 nov 2009

Abel Caballero se entrevistó este viernes con el Ministro de Asuntos Exteriores de Islandia, Össur Skarphéoinsson, el día después de reunirse con su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, y con la Ministra de Medioambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa. Alcalde y Ministro abordaron posibles avances en las relaciones económicas y comerciales entre Vigo e Islandia, con especial hincapié en la pesca.

La pérdida del prestigio social del profesorado centró el pleno juvenil

venres, 20 nov 2009

O Concello de Vigo, a través de su Concejalía de Bienestar Social, y concretamente desde el área de infancia y familia, celebró hoy viernes y por décimo año consecutivo, el Pleno juvenil con el objetivo de garantizar la participación efectiva de los más jueves en la vida del municipio, como ciudadanos de pleno derecho. La cuestión que abordaron en el pleno fue la pérdida del prestigio social del profesorado, su falta de autoridad y su relación con la falta de normas y límites de los jueves.

La concejala de Igualdad clausura el programa Simma, en el que participaron 15 mujeres víctimas de maltrato

venres, 20 nov 2009

La concejala de Igualdad, Iolanda Veloso, clausuró este viernes el programa Simma, un proyecto que tiene por objetivo abordar y tratar de manera integral el síndrome de la mujer maltratada y la prevención de la violencia de género. Los talleres buscan ofrecer herramientas las mujeres maltratadas mediante el fomento de su autonomía, la formación en aspectos relacionados con su salud y el refuerzo de las habilidades y competencias sociales para facilitar un espacio de encuentro y autoayuda que facilite el desarrollo de sus proyectos vitales.

Educación promueve el programa "CREA" de creación artística

venres, 20 nov 2009

La concejala de Educación, Laura López Atrio,presentó el programa educativo del Ayuntamiento de Vigo para la promoción de la creatividad en la escuela, con el nombre de CRÉELA! El programa "CREA!" va dirigido a toda la comunidad escolar de nuestra ciudad, concretamente, al alumnado que desee participar y pertenezca al ciclo de Primaria o Secundaria de alguno de los colegios públicos o personal-concertados.

El teniente alcalde inaugura Galiexpo Motor Show como "un salón referente en la automoción"

venres, 20 nov 2009

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, inauguró hoy la quinta edición del Salón Galiexpo Motor Show, que se celebra en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), incluso el domingo, destacando que se trata ya de un "referente en el sector de las ferias de la automoción". El concejal explicó que es un salón ya consolidado que relaciona uno de los sectores más importantes de la ciudad como es lo de la automoción con el espectáculo.

Bienestar Social

Proyecto Sábados Dinámicos 2009

venres, 20 nov 2009

Este proyecto de ocio va dirigido a las personas con discapacidad con necesidad de apoyos intermitentes y personas con movilidad reducida, empadronadas en el Ayuntamiento de Vigo.

Bienestar Social

De Buena Mano

venres, 20 nov 2009

La Concejalía de Bienestar Social va a llevar a cabo a campaña "DE BUENA MANO", en su IX edición los próximos días 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2009. El proyecto consistirá en la instalación de tres carpas en la calle del Principe, donde ocho asociaciones de personas con discapacidad, expondrán y venderán los productos que realizan.