mércores, 18 novembro 2009

O alcalde cifra en 2.000 os postos de traballo directos xestionados polo Concello en plans de emprego

Abel Caballero asegurou que, entre empregos directos e indirectos, o Concello xestiona unha xeración de emprego próxima aos 7.500 postos de traballo, entre o Plan Municipal de Emprego, o Plan E do Goberno de España e o propio investimento municipal. O alcalde visitou hoxe mércores os traballos en Parques e Xardíns do persoal empregado no programa UTIL, dentro do Plan Municipal de Emprego.

O tenente de alcalde inicia na zona centro unha rolda de visitas para recoller as demandas do comercio da cidade

mércores, 18 nov 2009

O tenente de alcalde e concelleiro de Comercio, Santi Domínguez, iniciou este mércores no mercado do Progreso unha rolda de visitas as zonas comerciais da cidade. Esta iniciativa ten por obxectivo "recoller as demandas e suxestións dos comerciantes" e comprobar in situ a repercusión das axudas ao sector postas en marcha pola Tenencia de Alcaldía e a Concellería de Comercio.

Abel Caballero anuncia que a nova terminal do aeroporto licitarase nos primeiros meses de 2010

mércores, 18 nov 2009

O alcalde reuníuse hoxe mércores co director do Aeroporto de Vigo, Antonio García Pierre, para pasar revisión á situación actual e futura das rutas e das infraestruturas en marcha. Caballero concluiu que "a transformación do aeroporto leva bo ritmo" e adiantou que o proxecto técnico do arquitecto César Portela para a nova terminal está xa no Ministerio de Fomento e entre febreiro e abril de 2010 poderá ser licitada. <br />

O alcalde transmite á rede social Galicia Sur que abrirá provisionalmente un albergue se non o fai a Xunta

mércores, 18 nov 2009

Abel Caballero recibiu este mércores ao colectivo e transmitiulles a proposta municipal de abrir de inmediato un centro de inclusión social no edificio da Gota de Leite -se a Xunta acepta vender o inmoble- para despois habilitalo definitivamente no Berbés. Se a Xunta non abre o albergue, o alcalde asegurou que será o Concello o que dispoña unha sede provisional, posiblemente na antiga sede da Escola de Hostelería.

A nova campaña contra a violencia de xénero diríxese a mocidade, sector no que medran os casos de maltrato

mércores, 18 nov 2009

A campaña que a Concellería de Igualdade ven de poñer en marcha co gallo da Día Internacional contra a Violencia de Xénero, do vindeiro 25 de novembro, está dirixida aos escolares de ESO e Bacherelato. Segundo explicou a concelleira, Iolanda Veloso, quíxose centrar no sector da poboación moza porque estase detectando un incremento moi importante de casos de violencia de xénero entre a xuventude.

A concelleira de Normalización Lingüística expresa o seu apoio á nai discriminada por querer vivir en Galiza

mércores, 18 nov 2009

A concelleira de Normalización Lingüística e Igualdade, Iolanda Veloso, expresou este mércores o apoio do Concello de Vigo á nai viguesa á que o xulgado de Alcorcón (Madrid) amezada con retirarlle a custodia das súas fillas menores se se traslada a vivir Vigo, porque as súas fillas terían unha parte da súa educación en galego. A edil do BNG critica asemade que un xuíz argumente en contra deste traslado que en Galiza o ensino é en galego e que esta non é unha lingua útil cando as nenas están xa integradas.

Galiexpo Motor Show inaugúrase o venres cunha exposición de coches americanos entre as novidades

mércores, 18 nov 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, asegurou hoxe que a quinta edición do Salón Galiexpo Motor Show, que se inaugura o venres no Ifevi, ofrecerá o mellor espectáculo do motor que se pode contemplar nestes momentos. O concelleiro salientou que a diferenza doutros salóns como os de Barcelona ou Madrid, que caeron do calendario, o de Vigo foi quen de non só manteres, senon tamén mellorar, a pesar da situación de crise económica.

Nova sesión do programa "Proxecto 6x6" no Verbum

mércores, 18 nov 2009

Dentro do programa "Proxecto 6x6" celebrase o xoves día 19 unha nova sesión co título "A palabra imaxe" con Toni Salgado, Fran Peleteiro e Xosel ás 20.30 horas con entrada gratuíta para todos os asistentes. A sesión celebrarase na entrada do ascensor, baixo e 1º andar do Verbum<br /> <br />

El alcalde cifra en 2.000 los puestos de trabajo directos gestionados por el Ayuntamiento en planes de empleo

mércores, 18 nov 2009

Abel Caballero aseguró que, entre empleos directos e indirectos, el Ayuntamiento gestiona una generación de empleo próxima a los 7.500 puestos de trabajo, entre el Plan Municipal de Empleo, el Plan Y del Gobierno de España y la propia inversión municipal. El alcalde visitó hoy miércoles los trabajos en Parques y Jardines del personal empleado en el programa UTIL, dentro del Plan Municipal de Empleo.

El teniente de alcalde inicia en la zona centro una ronda de visitas para recoger las demandas del comercio de la ciudad

mércores, 18 nov 2009

El teniente de alcalde y concejal de Comercio, Santi Domínguez, inició este miércoles en el mercado del Progreso una ronda de visitas a las zonas comerciales de la ciudad. Esta iniciativa tiene por objetivo "recoger las demandas y sugerencias de los comerciantes" y comprobar in situ la repercusión de las ayudas al sector puestas en marcha por la Tenencia de Alcaldía y la Concejalía de Comercio.

Abel Caballero anuncia que la nueva terminal del aeropuerto se licitará en los primeros meses de 2010

mércores, 18 nov 2009

El alcalde se reunió hoy miércoles con el director del Aeropuerto de Vigo, Antonio García Pierre, para pasar revisión a la situación actual y futura de las rutas y de las infraestructuras en marcha. Caballero concluyó que "la transformación del aeropuerto lleva buen ritmo" y adelantó que el proyecto técnico del arquitecto César Portela para la nueva terminal está ya en el Ministerio de Fomento y entre febrero y abril de 2010 podrá ser licitada. <br />

El alcalde transmite a la red social Galicia Sur que abrirá provisionalmente un albergue si no lo hace la Junta

mércores, 18 nov 2009

Abel Caballero recibió este miércoles al colectivo y les transmitió la propuesta municipal de abrir de inmediato un centro de inclusión social en el edificio de la Gota de Leche -si la Junta acepta vender el inmueble- para después habilitarlo definitivamente en el Berbés. Si la Junta no abre el albergue, el alcalde aseguró que será el Ayuntamiento el que disponga una sede provisional, posiblemente en la antigua sede de la Escuela de Hostelería.

La nueva campaña contra la violencia de género se dirige la juventud, sector en el que crecen los casos de maltrato

mércores, 18 nov 2009

La campaña que la Concejalía de Igualdad viene de poner en marcha con el motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, del próximo 25 de noviembre, está dirigida a los escolares de ESO y Bachillerato. Según explicó la concejal, Iolanda Veloso, se quiso centrar en el sector de la población joven porque se está detectando un incremento muy importante de casos de violencia de género entre la juventud.

La concejal de Normalización Lingüística expresa su apoyo a la madre discriminada por querer vivir en Galicia

mércores, 18 nov 2009

La concejal de Normalización Lingüística e Igualdad, Iolanda Veloso, expresó este miércoles el apoyo del Ayuntamiento de Vigo a la madre viguesa a la que el juzgado de Alcorcón (Madrid) amezada con retirarle la custodia de sus hijas menores si se traslada a vivir a Vigo, porque sus hijas tendrían una parte de su educación en gallego. La edil del BNG critica además que un juez argumente en contra de este traslado que en Galicia la enseñanza es en gallego y que esta no es una lengua útil cuando las niñas están ya integradas.

Galiexpo Motor Show se inaugura el viernes con una exposición de coches americanos entre las novedades

mércores, 18 nov 2009

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, aseguró hoy que la quinta edición del Salón Galiexpo Motor Show, que se inaugura el viernes en el Ifevi, ofrecerá el mejor espectáculo del motor que se puede contemplar en estos momentos. El concejal destacó que a diferencia de otros salones como los de Barcelona o Madrid, que cayeron del calendario, el de Vigo no solo logró mantenerse, sino también mejorar, a pesar de la situación de crisis económica.

Nueva sesión del programa "Proyecto 6x6" en el Verbum

mércores, 18 nov 2009

Dentro del programa "Proyecto 6x6" se celebrará el jueves día 19 una nueva sesión con el título "La palabra imagen" con Toni Salgado, Fran Peleteiro y Xosel a las 20.30 horas con entrada gratuita para todos los asistentes. La sesión se celebrará en la entrada del ascensor, bajo y 1º piso del Verbum<br /> <br />