venres, 23 xaneiro 2009

O Goberno Local formaliza o inicio do rescate dos aparcadoiros de Venezuela, Coruña e Fernando el Católico

venres, 23 xan 2009

A Xunta de Goberno Local, reunida este venres en sesión ordinaria, acordou iniciar formalmente a reversión dos tres aparcadoiros en concesión á empresa Conycase, que ten contraída unha débeda co Concello de Vigo que ronda os 500.000 euros. O alcalde afirmou que esta decisión é "o mellor para a cidade" ao tempo que transmitíu tranquilidade aos traballadores ao garantir os seus postos de traballo. <br />

Tenencia de Alcaldía investirá 717.808 euros no Casco Vello para instalar unha rede de banda ancha WiMAX

venres, 23 xan 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, anunciou este venres o investimento de 717.808 euros no Casco Vello para a instalación dunha rede de banda ancha WiMAX. Segundo o tenente de alcalde, os obxectivos desta iniciativa radican en que a zona histórica sexa "referente de innovación na cidade" e mellorar a calidade dos servizos á cidadanía. <br /> <br />

O ano 2008 rexistrou un 25% menos de accidentes de tráfico nas rúas de Vigo

venres, 23 xan 2009

O 2008 saldouse cun 25% menos de accidentes de tráfico en relación o ano anterior, segundo o balance da Policía Local que ven de presentar o concelleiro de Seguridade e Mobilidade, Xulio Calviño. O balance indica que rexistraronse 1.412 accidentes con danos, o que representa un 25 por cento menos que o ano anterior e 1.548 accidentes con víctimas o que supón un 10 % menos que o ano 2007.

As primeiras Xornadas de Mocidade e Sexualidade comezan no Verbum con máis 200 participantes

venres, 23 xan 2009

As primeiras Xornadas de Mocidade e Sexualidade, "Sexuando", comezaron este venres no Verbum-Casa das Palabras con máis de 200 participantes e prestixiosos relatores. Na inauguración, o vicepresidente da Xunta de Galicia, Anxo Quintana, quen estivo acompañado co xerente do Consorcio da Igualdade e o Benestar, Lois Pérez Castrillo, e o tenente de alcalde de Vigo, Santi Domínguez, salientaron o carácter novidoso da iniciativa e a súa confianza en que esta sexa a primeira de vindeiras convocatorias.

sin salO Festival Sinsal 7 comeza o 1 de febreiro no MARCO cos concertos de Evangelista, Sir Richard Bishop e Ches Smith<br />

venres, 23 xan 2009

A sétima edición do Festival Sinsal comezará o vindeiro 1 de febreiro no Museo Marco, segundo anunciou este venres o concelleiro de Cultura, Xesus López. Este primeiro concerto da temporada, que terá lugar ás 19.45 horas, estará protagonizado polo grupo de rock experimental Evangelista, o fundador dos Sun City Girl, Sir Richard Bishop e o percusionista de free-jazz Ches Smith.

50 alumnos da Escola Municipal de Danza participarán o martes no XI Festival "Na punta do pé"

venres, 23 xan 2009

A Escola Municipal de Danza organiza o próximo martes, día 27, o XI Festival "Na punta do pé" no que participarán 50 alumnos e alumnas da escola de idades comprendidas entre os 4 a os 16 anos que estarán acompañadaos polo grupo de gaitas "Airiños do Parque de Castrelos"; tamén contarase coa presencia do grupo Galianda, a sección acústica de Alvaro Costas& Hotband. O Festival terá lugar no auditorio de Caixanova a partir das 20 horas, con entrada gratuíta.

El Gobierno Local formaliza el inicio del rescate de los aparcamientos de Venezuela, Coruña y Fernando el Católico

venres, 23 xan 2009

La Junta de Gobierno Local, reunida este viernes en sesión común, acordó iniciar formalmente la reversión de los tres aparcamientos en concesión a la empresa Conycase, que tiene contraída una deuda con el Ayuntamiento de Vigo que ronda los 500.000 euros. El alcalde afirmó que esta decisión es "lo mejor para la ciudad" al tiempo que transmitió tranquilidad a los trabajadores al garantizar sus puestos de trabajo. <br />

Tenencia de Alcaldía invertirá 717.808 euros en el Casco Viejo para instalar una red de banda ancha WiMAX

venres, 23 xan 2009

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, anunció este viernes la inversión de 717.808 euros en el Casco Viejo para la instalación de una red de banda ancha WiMAX. Según el teniente de alcalde, los objetivos de esta iniciativa radican en que la zona histórica sea "referente de innovación en la ciudad" y mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía. <br /> <br />

El año 2008 registró un 25% menos de accidentes de tráfico en las calles de Vigo

venres, 23 xan 2009

El 2008 se saldó con un 25% menos de accidentes de tráfico en relación al año anterior, según el balance de la Policía Local que presentó el concejal de Seguridad y Movilidad, Julio Calviño. El balance indica que se registraron 1.412 accidentes con daños, lo que representa un 25 por ciento menos que el año anterior y 1.548 accidentes con víctimas lo que supone un 10 % menos que el año 2007.

Las primeras Jornadas de Juventud y Sexualidad comienzan en el Verbum con más de 200 participantes

venres, 23 xan 2009

Las primeras Jornadas de Juventud y Sexualidad, "Sexuando", comenzaron este viernes en el Verbum-Casa de las Palabras con más de 200 participantes y prestigiosos ponentes. En la inauguración, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Ángel Quintana, quien estuvo acompañado con el gerente del Consorcio de la Igualdad y el Bienestar, Lois Pérez Castrillo, y el teniente de alcalde de Vigo, Santi Domínguez, destacaron el carácter novedoso de la iniciativa y su confianza en que esta sea la primera de próximas convocatorias.

El Festival Sinsal 7 comienza el 1 de febrero en el MARCO con los conciertos de Evangelista, Sir Richard Bishop y Ches Smith<br />

venres, 23 xan 2009

La séptima edición del Festival Sinsal comenzará el próximo 1 de febrero en el Museo Marco, según anunció este viernes el concejal de Cultura, Xesús López. Este primer concierto de la temporada, que tendrá lugar a las 19.45 horas, estará protagonizado por el grupo de rock experimental Evangelista, el fundador de los Sun City Girl, Sir Richard Bishop y el percusionista de frene-jazz Ches Smith.

50 alumnos de la Escuela Municipal de Danza participarán el martes en el XI Festival "En la punta del pie"

venres, 23 xan 2009

La Escuela Municipal de Danza organiza el próximo martes, día 27, el XI Festival "En la punta del pie" en el que participarán 50 alumnos y alumnas de la escuela de edades comprendidas entre los 4 a los 16 años que estarán acompañados por el grupo de gaitas "Airiños del Parque de Castrelos"; también se contará con la presencia del grupo Galianda, la sección acústica de Alvaro Costas& Hotband. El Festival tendrá lugar en el auditorio de Caixanova a partir de las 20 horas, con entrada gratuita.