venres, 2 marzo 2012

O Concello aproba as bases para subvencionar ás entidades deportivas con 600.000 euros

O alcalde de Vigo explicou que este ano adiántase a tramitación co obxecto de que os clubs poidan percibir antes que noutros anos o respaldo económico municipal. Caballero adiantou que o goberno que preside aprobará a próxima semana a concesión de outros 228.000 euros aos equipos de elite. Por outra banda, a Xunta de Goberno Local validou solicitar unha subvención de 346.000 euros para cursos de formación retribuída a 120 parados de Vigo.

O rexedor avoga por achegar á cidade as convencións científicas da Universidade

venres, 2 mar 2012

Vigo acollerá durante o mes de xullo o Congreso de Enxeñeiros Industriais na rama de Organización, unha reunión científica na que o Concello quere participar activamente. Logo de manter un encontro cos responsables do evento, Abel Caballero reiterou a súa vocación de cooperar con todos os procesos de desenvolvemento universitario, incluíndo o aniversario e as actividades de I+D da Escola de Enxeñería.

Música na Constitución con motivo do Día Internacional das Mulleres

venres, 2 mar 2012

Con motivo do Día Internacional das Mulleres, o Consello Municipal da Muller de Vigo celebrará o vindeiro sábado 3 de marzo un encontro na praza da Constitución co obxectivo de gozar dunha xornada de convivencia e de reivindicación. Desde as 13:00 horas ás 19:00 horas, haberá actuacións musicais para todos os gustos.

ANUNCIO DA CONCELLERÍA DE IGUALDADE

CONCURSO DE MICROVÍDEOS " 8 de marzo, Día Internacional da Muller – 2012 "

venres, 2 mar 2012

Con motivo da celebración do Día Internacional da Muller, que se conmemora o día 8 de marzo, o Consello Municipal da Muller e maila Concellería de Igualdade do Concello de Vigo convocan este concurso, co fin de fomentar unha maior implicación e concienciación cidadá a favor da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres así como servir de canle para amosar as achegas que ao longo da historia fixeron e fan as mulleres ben de xeito individual ou colectiva.

Con máis de cen inscritos inaugúrase o I Curso de Formación de Especialistas en Toponimia no Verbum

venres, 2 mar 2012

Este venres 2 de marzo, ás 17 horas, no VERBUM de Vigo terá lugar a inauguración do I Curso de Formación de Especialistas en Toponimia (os nomes dos lugares), organizado polos Concellos de Vigo, Pontevedra e Gondomar xunto co Instituto de Estudos Miñoranos (IEM). A actividade -que ten rexistrado un grande impacto na comunidade científica e universitaria con máis de cen inscritos-, conta coa colaboración da Vicerreitoría de Extensión Universitaria e a Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo.

El Ayuntamiento aprueba las bases para subvencionar a las entidades deportivas con 600.000 euros

venres, 2 mar 2012

El alcalde de Vigo explicó que este año se adelanta la tramitación con el objeto de que los clubs/clubes puedan percibir antes que en otros años el respaldo económico municipal. Caballero adelantó que el gobierno que preside aprobará la próxima semana a concesión de otros 228.000 euros a los equipos de élite. Por otra parte, la Junta de Gobierno Local valido solicitar una subvención de 346.000 euros para cursos de formación retribuída a 120 parados de Vigo.

El regidor aboga por acercar a la ciudad las convenciones científicas de la Universidad

venres, 2 mar 2012

Vigo acogerá durante el mes de julio el Congreso de Ingenieros Industriales en la rama de Organización, una reunión científica en la que el Ayuntamiento quiere participar activamente. Después de mantener un encuentro con los responsables del evento, Abel Caballero reiteró su vocación de cooperar con todos los procesos de desarrollo universitario, incluyendo el aniversario y las actividades de I+D de la Escuela de Ingeniería.

Música en la Constitución con motivo del Día Internacional de las Mujeres

venres, 2 mar 2012

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Consejo Municipal de la Mujer de Vigo celebrará el próximo sábado 3 de marzo un encuentro en la plaza de la Constitución con el objetivo de disfrutar de una jornada de convivencia y de reivindicación. Desde las 13:00 horas a las 19:00 horas, habrá actuaciones musicales para todos los gustos.

ANUNCIO DE La CONCEJALÍA DE IGUALDAD

CONCURSO DE MICROVÍDEOS " 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer – 2012 "

venres, 2 mar 2012

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el día 8 de marzo, el Consejo Municipal de la Mujer y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vigo convocan este concurso, con el fin de fomentar una mayor implicación y concienciación ciudadana a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres así como servir de canal para mostrar las aportaciones que a lo largo de la historia hicieron y hacen las mujeres bien de manera individual o colectiva.

Con más de cien inscritos se inaugura el I Curso de Formación de Especialistas en Toponimia en el Verbum

venres, 2 mar 2012

Este viernes 2 de marzo, a las 17 horas, en el VERBUM de Vigo tendrá lugar la inauguración del I Curso de Formación de Especialistas en Toponimia (los nombres de los lugares), organizado por los Ayuntamientos de Vigo, Pontevedra y Gondomar junto con el Instituto de Estudios Miñoranos (IEM). La actividad -que ha registrado un grande impacto en la comunidad científica y universitaria con más de cien inscritos-, cuenta con la colaboración de la Vicerreitoría de Extensión Universitaria y el área de Normalización Lingüística de la Universidad de Vigo.