Escoitar
ANUNCIO DE POLITICA DE BENESTAR

Amplíase o programa de ximnasia para persoas maiores para aquelas persoas con ingresos mensuais superiores a 642,00€

venres, 2 mar 2012
Persoas empadroadas que teñan 65 anos ou mais e que non padezan ningunha enfermidade ou patoloxía incompatible coa actividade (achegar xustificante médico)

As solicitudes presentaranse ata o 8 de marzo no Rexistro do Concello, as solicitudes que se presenten con posterioridade pasaran a lista de espera

O custo da actividade dependera dos ingresos mensuais dacordo co seguinte cadro


INGRESOS MES /PERSOA -------------CUANTÍA A PAGAR MES/PERSOA
Dende 0,00€ ata 642,00€ 0,00 €
642,01€ ata 999,99€ 10,00 €
Mais de 1000,00€ 15,00 €