luns, 27 febreiro 2012

O Pleno reclama ao Goberno de España a derogación da reforma laboral

Sendas mocións urxentes, presentadas polo BNG e polo PSdeG e votadas a favor por ambas formacións, sacaron adiante un acordo para manifestar o rexeitamento da Corporación viguesa á reforma laboral do goberno central, e solicitar deste a súa derogación. Vigo esixe unha mellora das relacións laborais en base ao consenso e negociación cos representantes sindicais, "que protexa ás persoas traballadoras fronte á precariedade laboral e inclúa estímulos reais para a xeración de emprego de xeito inmediato".

O Pleno do Concello apoia a iniciativa de SOS Galicia contra os recortes sanitarios

luns, 27 feb 2012

Os votos de socialistas e nacionalistas foron quen de dar luz verde ao apoio do Pleno á Iniciativa Lexislativa Popular impulsada por SOS Galicia contra os recortes sanitarios, así como de trasladar esta decisión á presidenta do Parlamento. A Corporación decidiu instar á Xunta a á Consellería de Sanidade a garantir a Sanidade Pública como servizo universal e gratuíto.

O goberno local paga aos seus proveedores en 48 días, por debaixo do estipulado legalmente

luns, 27 feb 2012

A concelleira de Economía e Facenda, Raquel Díaz, expuxo hoxe luns que o Concello de Vigo cumpre coa normativa que obriga ás administracións públicas a pagar as facturas en 50 días, facéndoo de media en 48 días. O informe da Tesourería Municipal correspondente ao segundo trimestre de 2011, elevado ao Pleno municipal, revela o 99,6% das obrigas contraídas pola administración local foron saldadas antes do 22 de novembro do pasado ano.

El Pleno reclama al Gobierno de España la derogación de la reforma laboral

luns, 27 feb 2012

Sendas mociones urgentes, presentadas por el BNG y por el PSDEG y votadas a favor por ambas formaciones, sacaron adelante un acuerdo para manifestar el rechazo de la Corporación viguesa a la reforma laboral del gobierno central, y solicitar de este su derogación. Vigo exige un avance de las relaciones laborales en base al consenso y negociación con los representantes sindicales, "que proteja a las personas trabajadoras frente a la precariedad laboral e incluya estímulos reales para la generación de empleo de manera inmediata".

El Pleno del Ayuntamiento apoya la iniciativa de SOS Galicia contra los recortes sanitarios

luns, 27 feb 2012

Los votos de socialistas y nacionalistas dieron luz verde al apoyo del Pleno a la iniciativa Legislativa Popular impulsada por SOS Galicia contra los recortes sanitarios, así como de trasladar esta decisión a la presidenta del Parlamento. A Corporación decidió instar a la Xunta y a la Consejería de Sanidad a garantizar la Sanidad Pública como servicio universal y gratuito.

El gobierno local paga a sus proveedores en 48 días, por debajo de lo estipulado legalmente

luns, 27 feb 2012

La concejal de Economía y Hacienda, Raquel Díaz, expuso hoy lunes que el Ayuntamiento de Vigo cumple con la normativa que obliga a las administraciones públicas a pagar las facturas en 50 días, haciéndolo de promedio en 48 días. El informe de la Tesorería Municipal correspondiente al segundo trimestre del 2011, elevado al Pleno municipal, revela que el 99,6% de los deberes contraídos por la administración local fueron saldadas antes del 22 de noviembre del pasado año.