Escoitar

Festival Folclórico Internacional

No marco do programa "Festival Folclórico Internacional" que acolle o convenio de colaboración que está a impulsar a Concellería de Cultura e Festas coa Asociación Cultural Interfolc, informase do prazo de presentación das solicitudes no Rexistro Xeral é dende o día 24 de abril ata ás 13.30 horas do día 11 maio do presente ano.

venres, 24 abr 2015
O modelo-formulario de solicitude está a disposición das entidades asociativas interesadas na oficina de Información situada na lonxa do Concello e nas web municipal (www.vigo.org) e www.vigocultura.org.