Escoitar
Recadación Voluntaria

Domiciliacións da taxa pola recollida do lixo vivenda e Exaccións unificadas industriais

<br />

venres, 29 abr 2011
De acordo co art. 39.1.b da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións das taxas pola recollida do lixo vivenda e exaccións unificadas industriais do ano 2011 ata o 6 de maio do presente ano.