venres, 10 abril 2015

O alcalde saúda a expansión empresarial de Frigalsa e a recuperación do edificio de Freiremar

venres, 10 abr 2015

Abel Caballero mantivo unha reunión con responsables de Frigalsa, que presentaron ao alcalde o proxecto de ampliación da súa empresa que suporá unha maior actividade pesqueira e a recuperación do edificio de Freiremar. Caballero salientou que é unha "boa nova" para a cidade tanto a expansión empresarial e a xeración de emprego que conleva como o uso do nomeado inmoble.

EXACCIÓNS MUNICIPAIS PERÍODO VOLUNTARIO DE COBRANZA<br />

IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2015<br /> <br />

venres, 10 abr 2015

Por resolución da concelleira delegada de economía e facenda do Concello de Vigo de data 24 de marzo do 2015, sinálase o período voluntario de cobranza do: IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA do 1 de abril de 2014 ao 5 de xuño do 2015, ambos os dous incluídos.<br /> Forma de pagamento:Os/as contribuíntes que reciban no seu domicilio fiscal un aviso de pagamento para tal fin, poderán efectuar o ingreso por algún dos seguintes medios:<br />

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO OFICIAL PAVIMENTADOR/A

venres, 10 abr 2015

A Xunta de Goberno Local, en sesión do día 13 de marzo de 2015, adoptou acordo que contén as bases reitoras do proceso selectivo para a formación de unha Bolsa de Emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 da lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), como Oficiais Pavimentadores/as.