xoves, 1 xuño 2006

Inauguración da exposición sobre o deseño no disco de jazz

xoves, 1 xuñ 2006

A Casa das Artes acolle dende hoxe a exposición "Síncopa Negrita: o deseño no disco de jazz 1940-1990" como primeira actividade do festival "Imaxina Sons". A exposición clausurarase o domingo 2 de xullo, coincidindo co remate do festival. "Síncopa Negrita" é unha produción da Fundación Ebbe Traberg, que este ano cumpre o seu décimo aniversario.

VII campus polideportivo

xoves, 1 xuñ 2006

200 rapaces e rapazas poderán participar no VII Campus Polideportivo que organiza a concellería de Deportes do 26 ao 30 de xuño nas instalacións deportivas do IMD.

Acordos do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 1 xuñ 2006

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordou hoxe xoves por unanimidade autorizar un gasto de cerca de 91.000 euros para a contratación da asistencia técnica que se encargará da redacción do proxecto básico de restauración da legalidade urbanística no edificio situado na rúa do Pazo e Subida a Costa, en Castrelos.

Inauguración de la exposición sobre el diseño en el disco de jazz

xoves, 1 xuñ 2006

La Casa de las Artes acoge desde hoy la exposición "Síncopa Negrita: el diseño en el disco de jazz 1940-1990" como primera actividad del festival "Imaxina Sons". La exposición se clausurará el domingo 2 de julio, coincidiendo con el final del festival. "Síncopa Negrita" es una producción de la Fundación Ebbe Traberg, que este año cumple su décimo aniversario.

VII campus polideportivo

xoves, 1 xuñ 2006

200 niños y niñas podrán participar en el VII Campus Polideportivo que organiza la concejalía de Deportes del 26 al 30 de junio en las instalaciones deportivas del IMD.

Acuerdos del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo

xoves, 1 xuñ 2006

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo acordó hoy jueves por unanimidad autorizar un gasto de cerca de 91.000 euros para la contratación de la asistencia técnica que se encargará de la redacción del proyecto básico de restauración de la legalidad urbanística en el edificio situado en la calle del Pazo y Subida a Costa, en Castrelos.