xoves, 20 marzo 2003

Un xardín ocupará o treito superior da rúa Juan Ramón Jiménez

xoves, 20 mar 2003

O Consello da Xerencia de Urbanismo aprobou o proxecto de obras para a urbanización do treito superior da rúa Juan Ramón Jiménez, o comprendido entre Marqués de Valterra e Conde de Torrecedeira. Trátase dun lugar rodeado de edificacións, con forte desnivel e que actualmente está ocupado por un gran montículo de terra. Na zona construirase un xardín e unhas escaleiras que salvarán a diferencia de cota entre Torrecedeira e Marqués de Valterra.