Escoitar

Reunión da Xunta de Goberno Local

venres, 2 xuñ 2006
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 5 DE XUÑO DE 2006


1.- Acta da sesión ordinaria do 3 de abril de 2006.

BENESTAR SOCIAL
2.- Axudas arranxo vivenda-Deputación 2006. Expte. 13913/301.

3.- Concesión SAF. Ana Belén Molares Estevez. Expte. 1/1361.

4.- Concesión SAF. Luisa Romero Seijo. 1/398. Expte. 1/398.

5.- Concesión SAF. Mª Pilar Fernández del Palacio. Expte. 2/1580.

6.- Concesión SAF. Carmen Pazo Suarez. Expte. 12/1378.

7.- Concesión SAF. Mª Cruz Montoto García. Expte. 14/1440.

8.- Concesión SAF. Clara Rosón Ayán. Expte. 3/1304.

9.- Concesión SAF. Josefa Varela Fernández. Expte. 3/1334.

10.- Concesión SAF. Inés Gutierrez Mendez. Expte. 2/1530.

11.- Concesión SAF. Rosa Marina García Canals. Expte. 22/1172.

12.- Concesión SAF. Oliva Rodríguez Suarez. Expte. 22/1773.

13.- Concesión SAF. Raquel Fernández Otero. Expte. 23/791.

14.- Comunicación contratos menores meses de marzo e abril de 2006. Expte. 14322/301.

CULTURA
15.- Contratación concerto RABIH ABOU-KHALIL GROUP para festival de jazz "Imaxina sons’06". Expte. 9624/331.

16.- Contratación concerto VICTOR PRIETO para festival de jazz "Imaxina sons’06". Expte. 9625/331.

17.- Contratación concerto WILLIEM BREUKER KOLLEKTIEF para festival de jazz "Imaxina sons’06". Expte. 9626/331.

18.- Contratación concerto D3 para festival de jazz "Imaxina sons’06". Expte. 9627/331.

19.- Contratación concerto ITALIAN INSTABILE ORCHESTRA para festival de jazz "Imaxina sons’06". Expte. 9628/331.

20.- Contratación concerto TOMASZ STANKO para festival de jazz "Imaxina sons’06". Expte. 9629/331.

21.- Contratación concerto MICHAEL RIESSLER TRIO para festival de jazz "Imaxina sons’06". Expte. 9630/331.

22.- Contratación concerto de GRUPO PARA PASARRÚAS para festival de jazz "Imaxina sons’06". Expte. 9631/331.

DEPORTES
23.- Solicitude para aparcamento en Samil, xunto Casa Palabras para montar parque pechado veh. III Rally internacional Costa Atlántica Classic días 21,22,23 e 24 de xuño. Expte. 6181/333.

24.- Solicitude de subvencións Xunta de Galicia-Consellería de Cultura e Deportes para obras de construcción, mellora, acondicionamento e reforma de instalacións deportivas. Expte. 6200/333.

ELECTRO-MECÁNICOS
25.- Solicitude de autorización de asistencia de D. Álvaro Crespo Casal ó XXXII Simposium nacional de alumeado a realizar en Fuengirola os día 7 ó 10 de xuño. Expte. 11666/444.

26.- Solicitude de autorización de asistencia de D. Benjamín Colllezo Rodríguez ó XXXII Simposium nacional de alumeado a realizar en Fuengirola os día 7 ó 10 de xuño. Expte. 11667/444.

27.- Solicitude de autorización de asistencia de D. Roberto de la Iglesia Hernández ó XXXII Simposium nacional de alumeado a realizar en Fuengirola os día 7 ó 10 de xuño. Expte. 11673/444.

PATRIMONIO E CONTRATACIÒN

28.- Aprobar o prego tipo de cláusulas administrativas para a contratación de servizos e o prego de prescricións técnicas para a prestación do curso para a obtención permiso conducir vehículos clase D para persoas beneficiarias do Proxecto Actívate. Expte. 3717/077.

29.- Adxudicación do contrato de colaboración coa xestión catastral. Expte. 275/500.

30.- Prórroga do contrato de vixiancia de CEDRO. Expte. 15923/301.

31.- Reclamación patrimonial. Celia Cuña Riveiro. Expte. 201/243.

32.- Reclamación patrimonial. Rosalía Dominguez Videira. Expte. 202/243.

33.- Reclamación patrimonial. Generosa Acosta Bello. Expte. 206/243.

34.- Reclamación patrimonial. Antonio David Pereira. Expte. 208/243.

35.- Reclamación patrimonial. Milagros López González. Expte. 227/243.

36.- Reclamación patrimonial. Mª José Bastos Rodríguez. Expte. 243/243.

37.- Reclamación patrimonial. Santiago Pérez Filgueira. Expte. 240/243.

38.- Reclamación patrimonial. José Pico López. Expte. 241/243.

39.- Reclamación patrimonial. Dª Agustina Ramos Rodríguez. Expte. 174/243.

40.- Reclamación patrimonial. Fernando Justo Santos. Expte. 195/243.

41.- Reclamación patrimonial. Carmen Alonso Serodio. Expte. 165/243.

PERSOAL
42.- Prórroga da comisión de servizos de D. Julio Vázquez Martínez. Expte. 16473/220).

43.- Contratación de dúas auxiliares de Laboratorio en prácticas. Expte. 16474/220.

44.- Contratación de tres ordenanzas-porteiros e un algüacil. Expte. 16.477/220.

45.- Dar conta resolución da Alcaldía de data 19.05.06, de acumulación de tarefas de Ana Mª Carballal Regueiro. Expte. 1585/407.

46.- Dar conta resolución do concelleiro-delegado da área de xestión municipal, de data 24.04.06, relativo á reducción xornada a Dª Mª Teresa Sordo García. Expte. 16336/220.

47.- Dar conta resolución do conelleiro-delegado da área de xestión municipal, de data 19.05.06, relativo á reducción xornada a Dª Angélica Rodríguez Bertomeu. Expte. 16443/220.

48.- Concesión axudas por estudios (froito de reclamacións ou erros) ano 2005 e axudas socio-sanitarias con cargo ó Fondo Social. Expte. 16453/220.

49.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ó mes de abril 2006. Expte. 16468/220.

50.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal do Parque Móvil correspondente ó mes de abril 2006. Expte. 16471/220.

51.- Productividade de D. Fernando Fernández Pérez correspondente ó periodo comprendido entre xaneiro e marzo de 2006. Expte. 1781/252.

52.- Productividade de D. José Alvarez Riveiro. Expte. 1640/336.

53.- Productividade por conducción vehículo sen ser oficial conductor de D. Juan A. García Campos (1º trimestre 2006). Expte. 11600/444.

54.- Complemento de productividade por toxicidade do persoal de Desinfección mes de abril 2006. Expte. 16469/444.

55.- Complemento de productividade por xornada partida persoal Vías e Obras correspondente ó mes de abril 2006. Expte. 16470/220.

56.- Xornada de verán. Expte. 16492/220.

URBANISMO
57.- Delimitación da zona suxeita ó dereito de tanteo e retracto no Casco Vello. Expte. 4663/401.

VIAS E OBRAS
58.- Devolución aval constituido por erro, EDELNE S.L. Expte. 49289/250.

59.- Rogos e preguntas.