Escoitar
Mobilidade e Seguridade

Sentido único de varías rúas

<br />

venres, 17 abr 2009
Ponse en coñecemento do público en xeral que coa finalidade de mellorar a mobilidade na zona e co consenso dos veciños, establécese sentido único nas rúas e treitos seguintes: Travesía de Fontans
(entre Fontans e Portela), cara a Portela. Portela (entre Rivera Atienza e Martínez Garrido), cara a
Martínez Garrido. Pascual Veiga (entre Rivera Atienza e Fontans), cara a Fontans. Fontans (entre
Pascual Veiga e Rivera Atienza), cara a Rivera Atienza. Fontans (entre Pascual Veiga e Ramón
Nieto), cara a Ramón Nieto. dende o xoves 23 de abril de 2009 ás 10:00 horas.
Prégase a máxima atención á sinalización,
Solicítase a máxima colaboración cidadá.