Escoitar
Promoción Económica e Emprego

Selección de un técnico de información e/o orientación e busca de emprego

<br /> <br />

venres, 17 abr 2009
Presentación de solicitudes:

Recollida de bases e impresos: No departamento de Información do Concello de Vigo

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Praza do Rei s/n. (Vigo). Dirixido ao servizo de Promoción Económica e Emprego.

Prazo: 5 días hábiles a partir da data de publicación do anuncio na prensa.

Horario de entrega: De 9.00 a 13.00 horas.

Documentación: Xunto coa instancia achegarase a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos xerais e específicos establecidos nas presentes bases para o posto de traballo.

Máis información no telefóno 010 e na web www.vigo.org.