mércores, 6 xuño 2012

Os tribunais ratifican a legalidade do proceso de oposicións do Concello de Vigo

mércores, 6 xuñ 2012

O alcalde de Vigo informou este mércores da recepción dunha dilixencia do Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo que converte en firme a desestimación do recurso interposto contra a designación dos membros dos órganos de selección dos tribunais dos procesos selectivos correspondentes á Oferta Pública de Emprego 2008. Abel Caballero esixíu rectificar a aqueles que dubidaron da "honorabilidade dos traballadores do Concello de Vigo".

Abel Caballero reuníuse cos organizadores do Congreso Nacional de Uroloxía

mércores, 6 xuñ 2012

O alcalde de Vigo mantivo este mércores unha entrevista cos responsables do LXXVII Congreso Nacional de Uroloxía, que terá lugar na cidade do 13 ao 16 do mes de xuño no Auditorio Pazo de Congresos "Mar de Vigo". Como cada ano, Vigo acollerá novas achegas científicas ao Congreso para abrir horizontes que agranden o brillante nivel técnico que alcanzou a Uroloxía española.

Inauguración da exposición Afinidades Selectivas 5

mércores, 6 xuñ 2012

O xoves día 7, ás 20,00 horas, terá lugar na sala de exposicións da Casa Galega da Cultura a inauguración da mostra colectiva Afinidades Selectivas 5, organizada pola Universidade de Vigo en colaboración coa Concellería de Cultura e Festas. A exposición, comisariada por Xosé M. Buxán, estará aberta ao público ata o 8 de xullo, e amosará as obras de:ANA SOLER + JOSÉ ANDRÉS SANTIAGO; ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA + MARCOS COVELO; JAVIER TUDELA + LUCÍA ROMANÍ e JESÚS HERNÁDEZ + MARCOS COVELO.

El alcalde muestra su "satisfacción" por la contratación de la cubierta de las vías de la estación del AVE

mércores, 6 xuñ 2012

Abel Caballero mostró este miércoles su "satisfacción" por la decisión del Ministerio de Fomento de contratar la cubierta de las vías soterradas de la estación del AVE de Urzáiz. El alcalde recordó que la licitación fecha del 4 de octubre, un proceso que el nuevo Gobierno de España continúa y la ciudad de Vigo "agradece". "Queremos que las cosas continúen en la misma línea", aseguró.

Los tribunales ratifican la legalidad del proceso de oposiciones del Ayuntamiento de Vigo

mércores, 6 xuñ 2012

El alcalde de Vigo informó este miércoles de la recepción de una diligencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo que convierte en firme la desestimación del recurso interpuesto contra la designación de los miembros de los órganos de selección de los tribunales de los procesos selectivos corresponsales a la Oferta Pública de Empleo 2008. Abel Caballero exigie rectificar la aquellos que dudaron de la "honorabilidad de los trabajadores del Ayuntamiento de Vigo".

Abel Caballero se reunió con los organizadores del Congreso Nacional de Urología

mércores, 6 xuñ 2012

El alcalde de Vigo mantuvo este miércoles una entrevista con los responsables del LXXVII Congreso Nacional de Urología, que tendrá lugar en la ciudad del 13 al 16 del mes de junio en el Auditorio Pazo de Congresos "Mar de Vigo". Como cada año, Vigo acogerá nuevas aportaciones científicas al Congreso para abrir horizontes que aumenten el brillante nivel técnico que alcanzó la Urología española.

Inauguración de la exposición Afinidades Selectivas 5

mércores, 6 xuñ 2012

El jueves día 7, a las 20,00 horas, tendrá lugar en la sala de exposiciones de la Casa Gallega de la Cultura la inauguración de la muestra colectiva Afinidades Selectivas 5, organizada por la Universidad de Vigo en colaboración con la Concejalía de Cultura y Fiestas. La exposición, comisariada por Xosé M. Buxán, estará abierta al público hasta el 8 de julio, y mostrará las obras de:ANA SOLER + JOSÉ ANDRÉS SANTIAGO; ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA + MARCOS COVELO; JAVIER TUDELA + LUCÍA ROMANÍ y JESÚS HERNÁDEZ + MARCOS COVELO.