martes, 17 abril 2012

O alcalde indica que a UNED de Vigo, pagada polo Concello, podería abrir en setembro

martes, 17 abr 2012

A apertura da aula está pendente da sinatura do convenio co Padroado da Universidade en Pontevedra, unha vez sexa validado polo goberno local, e Caballero informou do acordo entre as partes para o sistema de designación do coordinador, que precisará da conformidade do Concello de Vigo. O alcalde recordou que Vigo paga o 100% da infraestrutura e reclamou apoio económico a Xunta e Deputación.

O rexedor garante a continuidade do apoio municipal á Coral Casablanca

martes, 17 abr 2012

Abel Caballero comprometeuse esta mañá de martes co apoio á Coral Casablanca, ao longo dun encontro que mantivo cos responsables do Círculo Mercantil. Ademais de falar dos convenios que o Concello ten coa entidade cultural, o rexedor trasladoulle a súa postura crítica coa Lei de Área Metropolitana, que relega o peso de Vigo ao mesmo nivel que Salvaterra, Pazos ou Moaña.

Bases para participar no Festival Primavera do Cine en Vigo

martes, 17 abr 2012

A Concellería de Cultura e Festas, dentro da súa política de apoio ás iniciativas do audiovisual galego, colabora coas agrupacións culturais galegas Musiquina 33mg e O Reencanto producións na 1ª edición do Festival Primavera do Cine en Vigo, no que os creadores poderán exhibir as súas obras e optar aos galardóns segundo a súa categoría en competencia.

El alcalde indica que la UNED de Vigo, pagada por el Ayuntamiento, podría abrir en septiembre

martes, 17 abr 2012

La apertura del aula está pendiente de la firma del convenio con el Patronato de la Universidad en Pontevedra, una vez sea validado por el gobierno local, y Caballero informó del acuerdo entre las partes para el sistema de designación del coordinador, que precisará de la conformidad del Ayuntamiento de Vigo. El alcalde recordó que Vigo paga el 100% de la infraestructura y reclamó apoyo económico la Xunta y Diputación.

El regidor garantiza la continuidad del apoyo municipal a la Coral Casablanca

martes, 17 abr 2012

Abel Caballero se comprometió esta mañana de martes con el apoyo de la Coral Casablanca, a lo largo de un encuentro que mantuvo con los responsables del Círculo Mercantil. Además de hablar de los convenios que el Ayuntamiento tiene con la entidad cultural, el regidor le trasladó su postura crítica con la Ley de Área Metropolitana, que relega el peso de Vigo al mismo nivel que Salvaterra, Pazos o Moaña.

Bases para participar en el Festival Primavera del Cine en Vigo

martes, 17 abr 2012

La Concelleria de Cultura y Fiestas, dentro de su política de apoyo a las iniciativas del audiovisual gallego, colabora con las agrupaciones culturales gallegas Musiquina 33mg y O Reencanto producciones en la 1ª edición del Festival Primavera del Cine en Vigo, en el que los creadores podrán exhibir sus obras y optar a los galardones según su categoría en competencia.