xoves, 16 febreiro 2012

Caballero ratifica que a relación de Vigo co Goberno central é "francamente boa"

O alcalde de Vigo téndelle a man ao Goberno central, tal e como lle trasladou esta mañá ao delegado do Goberno en Galicia, Samuel Juárez, para que as relacións co Goberno central segan "co momento de entendemento" que están a vivir nestes intres. Nunha comparecencia conxunta, Caballero constatou "que a relación do Goberno de España con esta cidade é fracamente boa". O delegado do Goberno visitou esta mañá oficialmente o Concello de Vigo, saudou a toda a Corporación e repasou co rexedor os temas pendentes do Goberno central na cidade.

O alcalde revela unha resolución favorable do Tribunal Supremo sobre o Plan Xeral de Vigo

xoves, 16 feb 2012

Segundo informou Caballero, o Tribunal Supremo desestimou un recurso de casación presentado contra unha resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, favorable ao PXOM vigués. Este xoves a Xerencia de Urbanismo deu conta desta e doutra resolución do TSXG ratificando a seguridade xurídica do Plan. O alcalde apuntou ademais que outra sentenza do Supremo avala a normativa municipal para a instalación de antenas de telefonía móbil.

Caballero pide á Xunta que inclúa as áreas industriais do PXOM vigués na ordenación autonómica

xoves, 16 feb 2012

O alcalde desvelou hoxe xoves o informe municipal "absolutamente contrario" ao Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais da Xunta de Galicia, un texto que invade competencias locais, que altera o solo rústico e de protección forestal do Plan Xeral e que ubica os ámbitos industriais da área viguesa fóra do termo municipal de Vigo. Abel Caballero explicou que o PXOM reserva zonas de desenvolvemento empresarial e terciario que non están incluídas no texto autonómico, polo que reclamou reaxustar este á normativa urbanística local.

Vigo da a benvida ó Entroido

xoves, 16 feb 2012

Desde o venres 17 ata o mércores 22, Vigo disfrutará do Entroido que organiza a Concellería de Cultura e Festas, coa colaboración da Agrupación de Centros Deportivos e Culturais maila Federación de Peñas "El Olivo". O venres 17, na Praza da Constitución , a partir das 19.00 horas haberá animación de rúa, lectura do pregón a cargo do vocalista de Siniestro Total, Julián Hernández, quen dará paso á entronización do rei e raiña do entroido e ao concurso de coplas.

Lulavai en concerto

xoves, 16 feb 2012

Auditorio Municipal do Concello de Vigo programa para o venres 17, ás 21 horas o concerto do grupo Lulavai, unha das máis delicadas e intimistas formacións da música galega actual.

Unha... dúas... tres... que conto é o que ves? Exposición da Cristina F

xoves, 16 feb 2012

A Fundación Laxeiro presenta a mostra Unha... dúas... tres... que conto é o que ves? é unha exposición participativa na que o público (infantil) irá intervindo de xeito que a montaxe irá mudando de aspecto, convertendo aos nenos e nenas que visiten a exposición en protagonistas.A exposición mostra os traballos de ilustración máis salientables da autora Cristina F,

Caballero ratifica que la relación de Vigo con el Gobierno central es "francamente buena"

xoves, 16 feb 2012

El alcalde de Vigo le tiende la mano al Gobierno central, tal y como le trasladó esta mañana al delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, para que las relaciones con el Gobierno central sigan "con el momento de entendimiento" que viven estos momentos. En una comparecencia conjunta, Caballero constató "que la relación del Gobierno de España con esta ciudad es francamente buena". El delegado del Gobierno visitó esta mañana oficialmente el Ayuntamiento de Vigo, saludó a toda la Corporación y repasó con el regidor los temas pendientes del Gobierno central en la ciudad.

El alcalde revela una resolución favorable del Tribunal Supremo sobre el Plan General de Vigo

xoves, 16 feb 2012

Según informó Caballero, el Tribunal Supremo desestimó un recurso de casación presentado contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, favorable al PXOM vigués. Este jueves la Gerencia de Urbanismo dio cuenta de esta y de otra resolución del TSXG ratificando la seguridad jurídica del Plan. El alcalde apuntó además que otra sentencia del Supremo avala la normativa municipal para la instalación de antenas de telefonía móvil.

El alcalde recibe con "satisfacción" la decisión de Fomento de incluir Vigo como puerto nodal en la propuesta de red transeuropea

xoves, 16 feb 2012

El regidor mostró esta mañana de jueves su "satisfacción" por la decisión del Ministerio de Fomento de incluir Vigo como puerto nodal de la propuesta de red transeuropea, siguiendo la planificación del Gobierno anterior. Se trata, indicó, de un buen paso "que en estos momentos permite al Gobierno central, Xunta, Puerto y Ayuntamiento avanzar juntos".

Caballero pide a la Xunta que incluya las áreas industriales del PXOM vigués en la ordenación autonómica

xoves, 16 feb 2012

El alcalde desveló hoy jueves el informe municipal "absolutamente contrario" al Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de la Xunta de Galicia, un texto que invade competencias locales, que altera el suelo rústico y de protección forestal del Plan General y que ubica los ámbitos industriales del área viguesa fuera del término municipal de Vigo. Abel Caballero explicó que el PXOM reserva zonas de desarrollo empresarial y terciario que no están incluidas en el texto autonómico, por lo que reclamó reajustar este a la normativa urbanística local.

Vigo de la bienvenida al Carnaval

xoves, 16 feb 2012

Desde el viernes 17 hasta el miércoles 22, Vigo disfrutará del Carnaval que organiza la Concejalía de Cultura y Fiestas, con la colaboración de la Agrupación de Centros Deportivos y Culturales más la Federación de Peñas "Él Olivo". El viernes 17, en la Plaza de la Constitución , a partir de las 19.00 horas habrá animación de calle, lectura del pregón a cargo del vocalista de Siniestro Total, Julián Hernández, quien dará paso a la entronización del rey y reina del carnaval y al concurso de coplas.

Lulavai en concierto

xoves, 16 feb 2012

Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Vigo programa para el viernes 17, a las 21 horas el concierto del grupo Lulavai, una de las más delicadas e intimistas formaciones de la música gallega actual.

Una... dos... tres... que cuento es lo que ves? Exposición de la Cristina F

xoves, 16 feb 2012

La Fundación Laxeiro presenta la muestra Una... dos... tres... que cuento es lo que ves? es una exposición participativa en la que el público (infantil) irá interviniendo de manera que el montaje irá cambiando de aspecto, convirtiendo a los niños y niñas que visiten la exposición en protagonistas.La exposición muestra los trabajos de ilustración más salientables de la autora Cristina F,