luns, 13 febreiro 2012

II Ciclo "Muller e Ciencia"

luns, 13 feb 2012

A Concellería de Igualdade programa para esta semana, na Casa das Mulleres un relatorio e un vide-forum do II ciclo "Muller e Ciencia, adicado nesta ocasión ás mulleres matemáticas. O obxectivo é difundir e visibilizar as achegas das mulleres científicas á nosa sociedade.

Anuncio

Atopar emprego a través das redes sociais

luns, 13 feb 2012

A Concellería de Xuventude en colaboración coa Concellería de Emprego, convoca tres sesións a modo de obradoiros de busca de emprego coa web 2,0 e as redes sociais como referente, co fin de difundir o novo escenario do mercado laboral, facilitando ás persoas que buscan emprego unha maior e mellor adaptabilidade á nova realidade.

II Ciclo "Mujer y Ciencia"

luns, 13 feb 2012

A Concelleriba de Igualdad programa para esta semana, en la Casa de las Mujeres una ponencia y uno venid-forum del II ciclo "Mujer y Ciencia, dedicado en esta ocasión a las mujeres matemáticas. El objetivo es difundiere y visibilizar las aportaciones de las mujeres científicas a nuestra sociedad.

Anuncio

Encontrar empleo a través de las redes sociales

luns, 13 feb 2012

La Concejalía de Juventud en colaboración con la Concejalía de Empleo, convoca tres sesiones a modo de talleres de busca de empleo con la web 2,0 y las redes sociales como referente, con el fin de difundir el nuevo escenario del mercado laboral, facilitando a las personas que buscan empleo una mayor y mejor adaptabilidad a la nueva realidad.