Escoitar

Medidas de tráfico por obras

xoves, 19 mar 2015
- Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de mantemento do túnel de Beiramar, a realizar pola empresa Ute Esycsa Etra , estará pechado ao tráfico o túnel, lado terra, da rúa BEIRAMAR, o domingo 22/03/2015 dende as 07:30 a 14:00 horas .

- Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización de gas autorizada en exp 72736/250, a realizar pola empresa Gas Galicia, Sdg -S.A , estará pechada ao tráfico a rúa RIOBOO (FREIXEIRO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o luns 23/03/2015 ás 10:00 horas e por un período aproximado de seis semanas. Os desvíos, debidamente sinalizados, establécense polas rúas: Mantelas, Bxada Salgueira, Coutadas, Bxada Castaño ou Gran Vía.

- Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de sustitución de tubaxe de abastecemento, a realizar pola empresa Stradia Infraestructuras Sl , estará pechada ao tráfico a rúa VIZCAYA(entre Extremadura e Aragón) , con acceso exclusivo para garaxes, dende o luns 23/03/2015 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.