xoves, 5 novembro 2009

Santi Domínguez di que o centro de Alento que se constrúe en Navia será referente na atención a persoas con dano cerebral

xoves, 5 nov 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, salientou este xoves que as obras do centro de día e a residencia da asociación Alento, que se están construindo en Navia, "serán un referente no tratamento das persoas con danos cerebrais "non so a nivel galego senón tamén estatal". Na visita ás obras de construción destas novas instalacións, o tenente de alcalde lembrou que o anterior goberno da Xunta fixo, a través da Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar, un investimento de 2.700.000 euros para levar a cabo esta actuación.

O alcalde participou na apertura do II Foro de Internacionalización da Empresa Galega

xoves, 5 nov 2009

A segunda edición desta iniciativa desenvólvese ao longo deste xoves no Centro Social Caixanova, con relatorios de expertos e debates sobre a temática deste foro para este ano: os desafíos e oportunidades do acceso aos mercados internacionais ante o novo entorno económico. O acto de inauguración contou coa participación dos presidentes de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, e da Cámara de Comercio, José García Costas.

O tenente de alcalde sinala que o dono do edificio da Ferrería desmontará os elementos con risco de desprendemento

xoves, 5 nov 2009

Santi Domínguez, asegurou este xoves que o dono do edificio da rúa Ferrería, que onte tivo que ser valado, vai iniciar xa o desmonte das pezas que corren risco de desprendimento. Segundo o tenente de alcalde, tras as primeiras medidas de seguridade adoptadas onte, a situación no inmoble "está controlada", aínda que se manterá valado o contorno o tempo que sexa preciso para garantir a seguridade.

O internet libre habilitado polo Concello, ratificado pola Comisión do Mercado de Telecomunicacións

xoves, 5 nov 2009

O Concello recibiu hoxe xoves a resolución pola que queda inscrito no Rexistro de Operadores de Redes e Servizos de Telecomunicacións, validando así a rede inalámbrica de acceso gratuito a Internet instalada polo goberno local nas prazas de América e Independencia e adxacentes, que extenderase nas próximas semanas á zona peonil do Calvario. O Concello prestará este servizo inicialmente durante un ano.

O mural de peche das pistas de atletismo, obra dos grafiteros Sax e Anthony

xoves, 5 nov 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, salientou este xoves que o mural de peche das pistas de atletismo de Balaídos amosa o talento artístico da mocidade viguesa. Tras visitar o mural da instalación deportiva, Santi Domínguez afirmou que a decoración do muro foi realizada por dous grafitereiros "moi coñecidos na cidade", como son Sax e Anthony, e que dende a Tenencia de Alcaldía e as concellerías de Xuventude e Deportes se está traballando para "poñer a súa disposición" outros espazos públicos nos que poidan expresar o seu talento.

Santi Domínguez dice que el centro de Alento que se construye en Navia será referente en la atención a personas con daño cerebral

xoves, 5 nov 2009

El teniente alcalde, Santi Domínguez, destacó este jueves que las obras del centro de día y la residencia de la asociación Alento, que se están construyendo en Navia, "serán un referente en el tratamiento de las personas con daños cerebrales "no solo a nivel gallego sino también estatal". En la visita a las obras de construcción de estas nuevas instalaciones, el teniente alcalde recordó que el anterior gobierno de la Xunta hizo, a través de la Vicepresidencia de la Igualdad y el Bienestar, una inversión de 2.700.000 euros para llevar a cabo esta actuación.

El alcalde participó en la apertura del II Foro de Internacionalización de la Empresa Gallega

xoves, 5 nov 2009

La segunda edición de esta iniciativa se desarrolla a lo largo de este jueves en el Centro Social Caixanova, con ponencias de expertos y debates sobre la temática de este foro para este año: los desafíos y oportunidades del acceso a los mercados internacionales ante el nuevo entorno económico. El acto de inauguración contó con la participación de los presidentes de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y de la Cámara de Comercio, José García Costas.

El teniente alcalde señala que el dueño del edificio de la Ferrería desmontará los elementos con riesgo de desprendimiento

xoves, 5 nov 2009

Santi Domínguez, aseguró este jueves que el dueño del edificio de la calle Ferrería, que ayer tuvo que ser vallado, va a iniciar ya el desmonte de las piezas que corren riesgo de desprendimento. Según el teniente alcalde, tras las primeras medidas de seguridad adoptadas ayer, la situación en el inmueble "está controlada", aunque se mantendrá vallado el contorno el tiempo que sea preciso para garantizar la seguridad.

El internet libre habilitado por el Ayuntamiento, ratificado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

xoves, 5 nov 2009

El Ayuntamiento recibió hoy jueves la resolución por la que queda inscrito en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, validando así la red inalámbrica de acceso gratuito a Internet instalada por el gobierno local en las plazas de América e Independencia y adyacentes, que se extenderán en las próximas semanas a la zona peatonal del Calvario. El Ayuntameinto prestará este servicio inicialmente durante un año.

El mural de cierre de las pistas de atletismo, obra de los grafiteros Sax y Anthony

xoves, 5 nov 2009

El teniente alcalde, Santi Domínguez, destacó este jueves que el mural de cierre de las pistas de atletismo de Balaídos muestra el talento artístico de la juventud viguesa. Tras visitar el mural de la instalación deportiva, Santi Domínguez afirmó que la decoración del muro fue realizada por dos grafitereiros "muy conocidos en la ciudad", como son Sax y Anthony, y que desde la Tenencia de Alcaldía y las concejalías de Juventud y Deportes se está trabajando para "poner a su disposición" otros espacios públicos en los que puedan expresar su talento.