venres, 30 outubro 2009

O tenente de alcalde da dez días de prazo aos donos do edificio da rúa Real para demolelo ou actuará o Concello

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, afirmou este venres que a situación do inmoble da rúa Real, que onte obrigou ao desaloxo do inmoble contiguo, "está controlada" pero que nun prazo máximo de dez días, se os propietarios non executa a demolición como é a súa obriga, será o Concello quen a acometerá. "Faga quen faga a demolición, o custo repercutirá no dono do inmoble", sinalou tras a inaguración da reforma das rúas Fermín Penzol, Xoaquín Yáñez e Ballesta.

O Casco Vello terá unha brigada de mantemento

venres, 30 out 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, anunciou este venres que o Casco Vello contarán cunha brigada propia de mantemento dende a vindeira semana. Na inauguración da reforma das rúas Xoaquín Yáñez, Fermín Penzol e Ballesta, que tivo lugar esta mañá e na que participaron concelleiros da corporación e responsables das asociacións veciñais e comerciais, o tenente de alcalde asegurou que esta brigada terá o cometido de dar solución no menor tempo posible "ás pequenas cousas que reclama a veciñanza".

O Concello recupera 47 lavadeiros

venres, 30 out 2009

O alcalde de Vigo visitou está mañá O Gorxal, onde se procedeu a recuperación dun lavadeiro tradicional dentro do Plan de Recuperación e Restauración de Lavadeiros que se está a executar desde xaneiro do 2008. O Plan establece a recuperación dun total de 47 lavadeiros por un importe de 203.288 €.

Xesus López di que a actuación de Fito & Fitipaldis do 21 de novembro se suma aos concertos inolvidables do 2009

venres, 30 out 2009

O concelleiro de Cultura, Xesus López, indicou este venres que a actuación que Fito & Fitipaldis fará no Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) o 21 de novembro se sumará aos "concertos inolvidables" que tivemos en Vigo este ano. O músico bilbaíno estará na cidade nesta ocasión para presentar o seu último disco "Antes de que cuente diez", nunha xira que segundo o titular de Cultura "será un novo éxito" tanto do músico como da cidade.

O tenente de alcalde inaugura Expogalaecia co obxectivo de que se convirta na feira de turismo referente de Galiza

venres, 30 out 2009

O tenente de alcalde e presidente executivo do IFEVI, Santi Domínguez, inaugurou este venres a XII edición da feira Expogalaecia, que conta con máis de cen expositores e se poderá visitar no recinto feiral de Vigo ata o 1 de novembro. No acto, o tenente de alcalde destacou que este certame medra en cada unha das súas edicións. O conceleiro sianalou que o obxectivo é que chege a ser a feira de turismo referente de Galiza.

O CAT organiza o "IV Seminario Galego de Etnografía"

venres, 30 out 2009

O CAT- Centro de Artesanía Tradicional- dependente da concellería de Patrimonio Histórico organiza o "IV Seminario Galego de Etnografía" co título "Galegos e portugueses. Miradas antropolóxicas cruzadas" que se celebra no Museo do Mar de Galicia os días 7,13,14,21 e 28 de novembro.O Seminario Galego de Etnografía é unha das actividades formativas que organiza anualmente o CAT dende 2006 dentro do seu programa de protección, recuperación e difusión do patrimonio etnográfico galego.

El teniente alcalde da diez días de plazo a los dueños del edificio de la calle Real para demolerlo o actuará el Ayuntamiento

venres, 30 out 2009

El teniente alcalde, Santi Domínguez, afirmó este viernes que la situación del inmueble de la calle Real, que ayer obligó al desalojo del inmueble contiguo, "está controlada" pero que en un plazo máximo de diez días, si los propietarios no ejecutan la demolición como es su deber, será el Ayuntamiento quien la acometerá. "Haga quien haga la demolición, el coste repercutirá en el dueño del inmueble", señaló tras la inaguración de la reforma de las calles Fermín Penzol, Xoaquín Yáñez y Ballesta.

El Casco Vello tendrá una brigada de mantenimiento

venres, 30 out 2009

El teniente alcalde, Santi Domínguez, anunció este viernes que el Casco Vello contará con una brigada propia de mantenimiento desde la próxima semana. En la inauguración de la reforma de las calles Xoaquín Yáñez, Fermín Penzol y Ballesta, que tuvo lugar esta mañana y en la que participaron concejales de la corporación y responsables de las asociaciones vecinales y comerciales, el teniente alcalde aseguró que esta brigada tendrá el cometido de dar solución en el menor tiempo posible "a las pequeñas cosas que reclama el vecindario".

El Ayuntamiento recupera 47 lavaderos

venres, 30 out 2009

El alcalde de Vigo visitó esta mañana O Gorxal, donde se procedió a la recuperación de un lavadero tradicional dentro del Plan de Recuperación y Restauración de Lavaderos que se está ejecutando desde enero del 2008. El Plan establece la recuperación de un total de 47 lavaderos por un importe de 203.288 €.

Xesus López dice que la actuación de Fito & Fitipaldis del 21 de noviembre se suma a los conciertos inolvidables del 2009

venres, 30 out 2009

El concejal de Cultura, Xesus López, indicó este viernes que la actuación que Fito & Fitipaldis hará en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) el 21 de noviembre se sumará a los "conciertos inolvidables" que tuvimos en Vigo este año. El músico bilbaíno estará en la ciudad en esta ocasión para presentar su último disco "Antes de que cuente diez", en una gira que según el titular de Cultura "será un nuevo éxito" tanto del músico como de la ciudad.

El teniente alcalde inaugura Expogalaecia con el objetivo de que se convierta en la feria de turismo referente de Galicia

venres, 30 out 2009

El teniente alcalde y presidente ejecutivo del IFEVI, Santi Domínguez, inauguró este viernes la XII edición de la feria Expogalaecia, que cuenta con más de cien expositores y se podrá visitar en el recinto ferial de Vigo incluso el 1 de noviembre. En el acto, el teniente alcalde destacó que este certamen crezca en cada una de sus ediciones. El concejal señaló que el objetivo es que llegue a ser la feria de turismo referente de Galicia.

El Cat organiza el "IV Seminario Gallego de Etnografía"

venres, 30 out 2009

El Cat- Centro de Artesanía Tradicional- dependiente de la concejalía de Patrimonio Histórico organiza el "IV Seminario Gallego de Etnografía" con el título "Gallegos y portugueses. Miradas antropológicas cruzadas" que se celebra en el Museo del Mar de Galicia los días 7,13,14,21 y 28 de noviembre.El Seminario Gallego de Etnografía es una de las actividades formativas que organiza anualmente el CAT desde 2006 dentro de su programa de protección, recuperación y difusión del patrimonio etnográfico gallego.